achtergrond

Agenda

17/03/2021 Algemene vergadering BVA - uitnodiging werkelijke leden 17 mrt.

17/03/2021 Algemene vergadering BVA - uitnodiging werkelijke leden

BVA Algemene vergadering online vergadering

Geachte Confrater,

Wegens het niet bereiken van het vereiste quorum op 27.01.2021 om de statuten te kunnen wijzigen, nodigt het bestuursorgaan van de Beroepsvereniging voor Architecten vzw, haar werkelijke(*) leden uit op de tweede ALGEMENE VERGADERING van BVA die online zal worden gehouden op woensdagavond 17 maart 2021 om 20 uur stipt via Microsoft teams.

AGENDA:
  1. Lezing verslag laatste algemene vergadering 27.01.2021
  2. Kasverslag 2020
  3. Kwijting jaar 2020
  4. Bevestiging begroting 2021
  5. Verkiezing nieuwe bestuurders
  6. Statutenwijziging (naamswijziging (met behoud acroniem BVA), actualisering doel en activiteiten en algemene aanpassing (voornamelijk terminologie) aan nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen)

Als werkelijk lid (*) kan u zich op de algemene vergadering inschrijven via de BVA-website. Een eventuele volmacht of kandidatuurstelling kan u bezorgen per mail (info@bvarchitecten.be).

Na inschrijving ontvangt u voorafgaandelijk aan de vergadering een link naar het online platform voor deelname aan de algemene vergadering.

De voorzitter,                                                                      De secretaris,

Herman Jult                                                                        Jacques Spaas

* Onder werkelijke leden zijn enkel architect-leden opgenomen.

Foto's

Vorige activiteiten