achtergrond

Activiteiten

Als architect sta je dagelijks voor heel wat boeiende uitdagingen. Je beweegt je continu door een creatieve wervelwind van wijzigende inzichten , technische evoluties en steeds veranderende regelgeving . Up-to-date blijven is dé boodschap.
Om je daarbij te helpen reikt BVA een kennisplatform aan. Als beroepsvereniging voor architecten willen we je namelijk steunen in alle facetten van het beroep. We doen dat niet enkel op een theoretisch niveau, maar zoomen ook in op de praktijk met nadruk op de cultureel –maatschappelijke opdracht van de architect.

Geplande activiteiten:

  • Architectuurlezingen en workshops
  • Ten Huize Van
  • Handen Uit de Mouwen
  • Archigoldcups
  • Opleveringsbezoeken en architectuuruitstappen
Projectbezoek 'Scholen van morgen' KA Pegasus te Oostende 10 mrt

Projectbezoek 'Scholen van morgen' KA Pegasus te Oostende

projectbezoek Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene

KA Pegasus, Oostende, Urban Platform architecten. Foto: Georges De Kinder

Met de nieuwbouw voor het Koninklijk Atheneum te Oostende hebben de architecten van Urban Platform uit Brussel een in alle opzichten bijzonder project uitgevoerd. Het geheel is in het kader van een publiek-privé samenwerking tot stand gekomen, meer bepaald door de organisatie "Scholen van morgen" (AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid).

Wij gaan samen met de ontwerpers van deze school een uitgebreid bezoek brengen, en zullen zo uit eerste hand vernemen hoe dit gebouw en onmiddellijke omgeving voor directie, leerkrachten én uiteraard voor de leerlingen een stimulerende en renderende werkplek is geworden.

Zie ook: http://www.scholenvanmorgen.be/project/ka-pegasus
Zie ook: http://www.pegasusoostende.be/content/modernste-infrastructuur

Praktisch:
- 14u00 ontvangst met versnapering
- einde rondleiding voorzien omstreeks 17u.

Inschrijven
Gegevens

Datum: vrijdag 10 maart 2017 om 14u00

Locatie: Koninklijk Atheneum Pegasus Campus Stene  Steensedijk 495, 8400 Oostende

Prijs: BVA-lid 15,00 € / Niet-lid 25,00 €

Opleiding omgevingsvergunning 16 mrt

Opleiding omgevingsvergunning

opleiding Schoups Advocaten

Op donderdagavond 16 maart 2017 organiseert BVA in samenwerking met advocatenbureau SCHOUPS een tweede maal de opleiding rond de omgevingsvergunning die vanaf 23 februari 2017 de milieuvergunning met de stedenbouwkundige vergunning zal integreren.

Ontdek in een notendop alles wat je als architect over de omgevingsvergunning moet weten.

De opleiding vangt aan om 18u45 en neemt 2 uur in beslag (van 19u tot 21u). Ze omvat een theoretisch en een praktisch luik.

Volgende zaken komen hierin aan bod:

  • belangrijkste nieuwigheden (termijnen, types procedures en bevoegde overheid, procedure, uitvoerbaarheid, vergunning,...)
  • concrete opbouw van een aanvraagdossier (verkavelen en stedenbouwkundige handelingen): overlopen formulier en bijlagen
  • stand van zaken digitalisering aanvraagdossiers

Snel inschrijven is de boodschap want het aantal inschrijvingen is beperkt tot 35 personen.

De aanvraag tot accreditatie van deze activiteit in het kader van de permanente vorming voor architecten is in behandeling.

Inschrijven
Gegevens

Datum: donderdag 16 maart 2017 om 18u45

Locatie: Schoups Advocaten  De Burburestraat 8, 2000 Antwerpen

Prijs: BVA-lid 45,00 € / Niet-lid 75,00 €

Aantal deelnemers: Maximum 35

Foto's

Verslagen en foto's

Overzicht activiteiten

Handen Uit de Mouwen

BVA’s ‘Handen Uit de Mouwen’-activiteiten zijn gericht op praktische bijscholing van architecten. We nodigen je uit op innovatieve theoretische introducties over een nieuw materiaal of over een nieuwe techniek. Aansluitend vindt er een workshop plaats waarin je de theorie eigenhandig in praktijk kan omzetten. In kleine groepjes ga je zelf aan de slag, bijgestaan door een technisch adviseur. Door zelf technieken, uitvoeringsdetails en materialen uit te testen doe je op een adequate manier praktijkkennis op die handig van pas komt, zowel in het ontwerpproces als bij werfcontroles! Bovendien leer je contactpersonen kennen waar je ook later op kan rekenen.

Ten Huize Van

BVA organiseert gerichte bezoeken aan representatieve architectenbureaus waarbij wordt bekeken hoe er in het desbetreffende bureau gewerkt wordt. De bezoeker krijgt als het ware de mogelijkheid om in de leef-, denk- en werkwereld van het bureau in te stappen.
De kantoren die bezocht worden zijn steeds architectuur-gerelateerd. Het kunnen zowel architectenbureaus, interieurontwerpers, ingenieurs, tuin- en/of landschaps-ontwerpers, stedenbouwkundige bureaus, … zijn. Belangrijk zijn de binnen- en buitenlandse samenwerkingen evenals de manier waarop interdisciplinair wordt samengewerkt.
De architectenbureaus krijgen bij de bezoeken de kans om hun visie en manier van werken voor te stellen aan de hand van op stapel staande projecten en recente realisaties.

Architectuurworkshop (voorheen Architectuurcafé)

Inzichten en ervaringen worden uitgewisseld bij een hapje en een drankje én binnen een architecturaal interessant kader. Het debat wordt daarbij steeds op gang getrokken door een voordracht van een gastspreker. BVA wil via de ‘architectuurworkshops’ de debatcultuur rond architectuur en vormgeving stimuleren om zo een cultureel draagvlak te creëren voor innovatie binnen de architectuurpraktijk. Door architecten en ontwerpers bewust te laten reflecteren en denken over architectuur en architectuur gerelateerde thema’s, wordt de denk- en werkwereld van de architect en ontwerper verruimd. ‘Architectuurcafés’ zorgen voor een kruisbestuiving tussen architectuuronderzoek en de architectuurpraktijk die bijdraagt tot innovatie in de denkwereld van beide partijen.

Werf- en opleveringsbezoeken

Bezoeken aan werven of net opgeleverde werven van veelbelovende projecten. Hierbij wordt een rondleiding door het gebouw gecombineerd met voordrachten door enkele van de betrokken bouwpartners: de opdrachtgever, de architect, één of meerdere studiebureaus, de aannemer of de ontwikkelaar van het project. Hierbij kunnen diverse aspecten aan bod komen: Hoe de opdracht geformuleerd werd, hoe de bouwpartners geselecteerd werden, hoe tussen de bouwpartners werd samengewerkt, wat de krachtlijnen van het ontwerp zijn, op welke wijze technieken daarin een rol speelden, hoe het ontwerp uiteindelijk werd gerealiseerd, …

Studienamiddagen

Inspelend op concrete vragen van onze leden worden studienamiddagen opgezet rond hedendaagse technische evoluties, nieuwe regelgevingen,… in de architectuurpraktijk.

Architectuurtrips en -events

Op geregelde tijdstippen worden groepsreizen georganiseerd om een bezoek te brengen aan interessante tentoonstellingen, markante gebouwen, innovatieve infrastructuren, boeiende stadsontwikkelingsprojecten … Bezoeken onder begeleiding van bij het project betrokken ontwerpers of gespecialiseerde gidsen geven een verhelderend inzicht.

Lezingen

Gerenommeerde architecten uit binnen of buitenland worden uitgenodigd om een lezing te geven over hun werk.