achtergrond

Activiteiten

Als architect sta je dagelijks voor heel wat boeiende uitdagingen. Je beweegt je continu door een creatieve wervelwind van wijzigende inzichten , technische evoluties en steeds veranderende regelgeving . Up-to-date blijven is dé boodschap.
Om je daarbij te helpen reikt BVA een kennisplatform aan. Als beroepsvereniging voor architecten willen we je namelijk steunen in alle facetten van het beroep. We doen dat niet enkel op een theoretisch niveau, maar zoomen ook in op de praktijk met nadruk op de cultureel –maatschappelijke opdracht van de architect.

Geplande activiteiten:

 • BVA PRO
  PERMANENTE VORMING onder de vorm van een lessenpakket in samenwerking met SBM.
  In Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt of Brugge. Erkenning permanente vorming + KMO portefeuille
 • BVA PRIME PROJECTS

  Interessante bezoeken aan bouwprojecten in werffase met toelichting door architect of uitvoerder.
 • BVA MEET AND GREET
  Kennismaking met toonaangevende architectenbureaus.

 • BVA GAME CHANGERS

  Boeiende lezingen gebracht door baanbrekende architecten.
 • BVA ONE DAY OF INSPIRATION
  Inspirerende daguitstappen met bezoek aan historische en hedendaagse architectuurprojecten

 • BVA NACHT VAN DE ARCHITECTUUR
  Hét architectenfeest van het jaar gekoppeld aan een cultureel evenement.

 • BVA ARCHISLIM
  Dé architectenquiz om je kennis op een ludieke manier te testen. Editie GENT.
 • BVA ARCHIGOLDCUP
  Dé zaalvoetbalcompetitie die architecten sportief samenbrengt. Editie ANTWERPEN/GENT/LEUVEN.

Opgelet: de hieronder weergegeven tarieven zijn steeds exclusief BTW en exclusief transactiekosten van de online betaling.

BVA PRO i.s.m. SBM - Het nieuwe S-peil en andere wijzigingen 6 mrt

BVA PRO i.s.m. SBM - Het nieuwe S-peil en andere wijzigingen

Cepa Antwerpen

Een opleiding rond de voornaamste wijzigingen aan de EPB-regelgeving vanaf 2018.

Programma:

 • de verstrengde eisen voor EPN-gebouwen en enkele strengere U-waarden vanaf 2018
 • de invoer van het 'S-peil' of 'Schilpeil'. Dat drukt vanaf 2018 de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit en vervangt de K-peileis en de eis op de netto-energiebehoefte
 • overige wijzigingen aan de EPW- en EPN-rekenmethode

Deze opleiding gaat ook door op:
19/03/2018 te Waregem (Renson Ventilation) van 19:00-22:00
16/04/2018 te Zwijnaarde (SBM Gent) van 19:00-22:00

 

Praktisch: 

Cepa
Brouwersvliet 33
2000 Antwerpen

19:00-22:00

125 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.

Minder info Meer info
Gegevens

Datum: dinsdag 6 maart 2018 om 19u00

Locatie: Cepa Antwerpen  Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen

BVA PRO i.s.m. SBM - Omgevingsvergunning: de digitale vergunningsaanvraag 15 mrt

BVA PRO i.s.m. SBM - Omgevingsvergunning: de digitale vergunningsaanvraag

interleuven intercommunale

De omgevingsvergunning doet de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning samensmelten. Hierdoor is deze vergunning op maat van gemengde projecten, waarbij een stedenbouwkundige vergunning (of melding) en/of een milieuvergunning (of melding) zijn vereist. De decreetgever had dan ook bedrijfsgerelateerde doelstellingen voor ogen: tegenstrijdige beslissingen, onzekerheid en traagheid van de beslissing moeten zoveel mogelijk vermeden worden. De omgevingsvergunning moet dus een probleemoplossende en flexibelere vergunningsprocedure worden. Maar wordt dit ook gerealiseerd? Waar mag u zich als architect aan verwachten?

De opleiding in Leuven gaat door op donderdag 15/03/2018 verspreid over 2 sessies:

09:00-12:00
13:00-16:00

De opleiding vindt ook plaats:

dinsdag 15/05/2018 te Antwerpen (CEPA) 09:00-12:00 en 13:00-16:00
dinsdag 12/06/2016 te Zwijnaarde (SBM Gent)  09:00-12:00 en 13:00-16:00

Programma

We gaan grondig in op:

Inleiding

Decretaal kader

 • Algemeen
 • Het Omgevingsvergunningsdecreet
  • Doelstellingen
  • Krachtlijnen
  • Proceduredecreet
 • De codextrein - belangrijke wijzigingen m.b.t. vergunningen

De aanvraag voorbereiden

 • Is een vergunning nodig? Welke?
 • Beoordelingsgronden: Als een vergunning nodig is, kan deze dan verkregen worden?
 • Afwijkingsmogelijkheden: Indien de vergunning in principe niet verkregen kan worden, is er dan een afwijking mogelijk?
 • Het sectoraal kader
 • Informele voorbespreking en projectvergadering
 • Informatievergadering

De aanvraag indienen

 • Digitale indiening
 • De bevoegde overheid

De behandeling van de aanvraag

 • Gewone procedure
 • Vereenvoudigde procedure

Beroepsmogelijkheden

 • De administratieve beroepsprocedure
 • Het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Aanvang van de werken

Geldigheidsduur van de omgevingsvergunning

Bijstelling van de omgevingsvergunning

Vragen, ervaringsuitwisseling en antwoorden

Dit alles wordt zowel vanuit de theorie als mogelijke praktische drempels behandeld. Schema's worden ter beschikking gesteld om één en ander te verduidelijken.

Praktisch: 

Interleuven intercommunale
Brouwersstraat 6
3000 Leuven

09:00-12:00
13:00-16:00


190 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.

Minder info Meer info
Gegevens

Datum: donderdag 15 maart 2018 om 9u00

Locatie: interleuven intercommunale  Brouwersstraat 6, 3000 Leuven

BVA PRO i.s.m. SBM - Overheidsopdrachten voor architecten: van plaatsing tot gunning 20 mrt

BVA PRO i.s.m. SBM - Overheidsopdrachten voor architecten: van plaatsing tot gunning

SBM Gent

Deze opleiding geeft u als architect de basis mee om namens een aanbestedende overheid een overheidsopdracht te plaatsen en te gunnen of hen daarin te begeleiden.

Gezien wij uitgaan van de nieuwe regelgeving (in werking sinds 30/6/2017) betekent het voor u ook een heropfrissing en kennismaking met enkele belangrijke nieuwe principes.

De opleiding (bestaande uit 2 sessies) in Zwijnaarde gaat door op dinsdag 20/03/2018 en dinsdag 27/03/2018

Deze opleiding bestaat uit 2 sessies verdeeld over 2 dagen en gaat ook door op:
19 en 25/04/2018 te Antwerpen (Cepa) van 19:00-22:00
22 en 29/05/2018 te Leuven (interleuven intercommunale) van 19:00-22:00

 

Doelstellingen van de nieuwe regelgeving waren onder meer:

 • de efficiëntie van de overheidsopdrachten verhogen door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren
 • de ondersteuning van innovatie
 • de overheidsopdrachten beter open te stellen voor kleine en middelgrote ondernemingen (opsplitsen in percelen)
 • de aankopers toelaten om de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie
 • kwaliteit als factor laten doorwegen ten opzichte van de factor prijs
 • het toegankelijker maken van de mededingingsprocedure met onderhandeling
 • het verder uitrollen van de elektronische communicatiemiddelen (waaronder e-tendering en BIM)

Programma:

Overzicht van de procedure van plaatsing tot gunning met inbegrip van de relevante nieuwe regelgeving voor u als architect.

1. Centrale principes en doelstellingen van de overheidsopdrachtenregelgeving

2. Fases en verloop van een overheidsopdracht

3. Plaatsingsprocedures en aankondiging van opdrachten

4. De opmaak van een bestek

5. Technieken en instrumenten

6. Modaliteiten

7. Kwalitatieve selectie

8. Gunningscriteria

9. Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden

10. Publicatie, e-procurement en e-tendering

11. Onderzoek van de offertes

12. Gunning van overheidsopdrachten

Praktisch: 

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

19:00-22:00

2 sessies vanaf 20/03/2018
Lesdata: dinsdag 20/03/2018 en dinsdag 27/03/2018
 

190 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.

Minder info Meer info
Gegevens

Datum: dinsdag 20 maart 2018 om 19u00

Locatie: SBM Gent  Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

BVA PRO i.s.m. SBM - Negotiatie architectuurovereenkomst + onderbouwing erelonen 21 mrt

BVA PRO i.s.m. SBM - Negotiatie architectuurovereenkomst + onderbouwing erelonen

Architectshouse Brussel

Vele confraters onder ons herinneren zich nog door de Orde gepubliceerde deontologische norm n°2 die een leidraad vormde voor het bepalen van een billijk ereloon voor te leveren of geleverde prestaties. Onder druk van de Europese regelgeving aangaande de vrije mededinging is deze norm al geruime tijd naar de prullenmand verwezen.

De slinger lijkt nu echter helemaal naar de andere kant doorgeslagen. Bijzonder veel architecten nemen vandaag genoegen met een veel te schamele vergoeding. Veelal omdat ze helemaal niet weten hoeveel uren zij in werkelijkheid aan een project besteden of welk deel van de algemene bureaukosten aan een project kan toebedeeld worden. Er wordt op die manier schromelijk onvoldoende weerwerk geboden aan de hierover gangbare meningen in het publiek of aan de ideeën van opdrachtgevers. Ook openbare overheden durven nu belachelijke erelonen voorstellen, terwijl tegelijkertijd van de architect werkelijk alles verwacht wordt, zonder ook maar een minste vrijwaring van enige aansprakelijkheid toe te staan. 

De opleiding in Brussel gaat door op woensdag 21/03/2018:

Deze opleiding gaat ook door op:
16/05/2018 te Zwijnaarde (SBM Gent) van 19:00-22:00
19/06/2018 te Antwerpen (CEPA) van 19:00-22:00

 

Programma:

Deel 1: Inleiding - Resultaten studie

Deel 2: Negotiatie architectuurovereenkomst

Deel 3: Onderbouwing erelonen

Deel 4: Toepassing tool (KUL)

Praktisch: 

Architectshouse Brussel
Ernest Allardstraat 21
1000 Brussel

19:00-22:00


125 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.

Minder info Meer info
Gegevens

Datum: woensdag 21 maart 2018 om 19u00

Locatie: Architectshouse Brussel  Ernest Allardstraat 21, Brussel

BVA PRO i.s.m. SBM - Brandpreventie: nieuwe wetgeving brandveiligheid 22 mrt

BVA PRO i.s.m. SBM - Brandpreventie: nieuwe wetgeving brandveiligheid

SBM Gent

Op het vlak van brandbeveiliging is er de laatste tijd heel wat veranderd. Er werden nieuwe normen van toepassing voor het ontwerpen en plaatsen van branddetectie. De oude norm NBNS21-100 werd vervangen door nieuwe documenten. Gedurende deze 2 sessies leert u de nieuwe norm beter kennen en ontdekt u wat de gevolgen voor u zijn als architect. Tevens wordt er ook ingegaan op de wijzigingen in het art 104 van het AREI en het KB van 28 maart 2014.

De opleiding in Zwijnaarde gaat door op woensdag 22/03/2018:

Deze opleiding gaat ook door op:
19/04/2018 te Roeselare (Modular Lighting Instruments) van 13:30-17:30

17/05/2018 te Antwerpen (Cepa) van 13:30-17:30

Programma:

NBN/DTD S 21-100-1: Branddetectie- en brandmeldsystemen

Deel 1:

 • Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes
 • de studie en het ontwerp
 • de plaatsing
 • de indienststelling
 • de controle
 • het gebruik
 • het nazicht
 • het onderhoud
 • brandvrije doorvoeren voor kabels

NBN/DTD S 21-100-2: Branddetectie- en brandmeldsystemen

Deel 2:

 • Kwalificaties en competenties

Praktisch: 

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

13:30-17:30


125 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.

Minder info Meer info
Gegevens

Datum: donderdag 22 maart 2018 om 13u30

Locatie: SBM Gent  Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde

BVA PRO i.s.m. SBM - Revit Architecture 17 apr

BVA PRO i.s.m. SBM - Revit Architecture

SBM Brugge

Revit Architecture is het geavanceerde systeem voor het modelleren van bouwkundige informatie (BIM) in 3D. Men kan alles altijd en overal wijzigen en Revit Architecture zorgt voor de coördinatie van deze wijziging. Als gevolg zijn uw ontwerp en uw documentatie altijd gecoördineerd, consistent en compleet. Architecten, ingenieurs, tekenaars en andere professionals gebruiken Revit voor het maken, weergeven, beheren, uitzetten, delen en opnieuw gebruiken van nauwkeurige, zeer gedetailleerde tekeningen.

Er is geen voorkennis vereist.

De opleiding in Brugge gaat door vanaf dinsdag 17/04/2018 tem dinsdag 26/06/2018 :

Lesdata:

Datum                       Startuur    Einduur

dinsdag 17/04/2018   18:30        21:30

dinsdag 24/04/2018   18:30        21:30

dinsdag 08/05/2018   18:30        21:30

dinsdag 15/05/2018   18:30        21:30

dinsdag 22/05/2018   18:30        21:30

dinsdag 29/05/2018   18:30        21:30

dinsdag 05/06/2018   18:30        21:30

dinsdag 12/06/2018   18:30        21:30

dinsdag 19/06/2018   18:30        21:30

dinsdag 26/06/2018   18:30        21:30

Programma:

 • Introductie van het BIM (Building Information Model) concept
 • Verkennen van de gebruikersinterface
 • Opstarten van projecten, het projectsjabloon
 • Randvoorwaarden, stramienen en niveaus
 • Werken vanuit een massastudie
 • De stedenbouwkundige onderlegger
 • Objectstijlen, categorieën en materialen
 • Parameters en beperkingen (constraints)
 • Maken en gebruiken van views
 • Manipuleren en modificeren van het gebouwmodel
 • Detailleren en tekenen
 • Annotaties, maatvoering, tekst, etc.
 • Legenda's en tabellen
 • Samenstellen en afdrukken van een blad
 • Exporteren naar DWG

Praktisch: 

SBM Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 brugge

18:30-21:30


720 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 10% korting (*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.

Minder info Meer info
Gegevens

Datum: dinsdag 17 april 2018 om 18u30

Locatie: SBM Brugge  Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Foto's

Verslagen en foto's

Overzicht activiteiten

BVA PRO

PERMANENTE VORMING onder de vorm van een lessenpakket in samenwerking met SBM.
In Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt of Brugge. Erkenning permanente vorming + KMO portefeuille

BVA PRIME PROJECTS

Interessante bezoeken aan bouwprojecten in werffase met toelichting door architect of uitvoerder.…

BVA MEET AND GREET

Kennismaking met toonaangevende architectenbureaus.

BVA GAME CHANGERS

Boeiende lezingen gebracht door baanbrekende architecten.

BVA ONE DAY OF INSPIRATION

Inspirerende daguitstappen met bezoek aan historische en hedendaagse architectuurprojecten

BVA NACHT VAN DE ARCHITECTUUR

Hét architectenfeest van het jaar gekoppeld aan een cultureel evenement.

BVA ARCHISLIM

Dé architectenquiz om je kennis op een ludieke manier te testen. Editie GENT.

BVA ARCHIGOLDCUP

Dé zaalvoetbalcompetitie die architecten sportief samenbrengt. Editie ANTWERPEN/GENT/LEUVEN.