achtergrond

Activiteiten

BVA PRO i.s.m. SBM - Overheidsopdrachten voor architecten: van plaatsing tot gunning 20 mrt

BVA PRO i.s.m. SBM - Overheidsopdrachten voor architecten: van plaatsing tot gunning

SBM Gent

Deze opleiding geeft u als architect de basis mee om namens een aanbestedende overheid een overheidsopdracht te plaatsen en te gunnen of hen daarin te begeleiden.

Gezien wij uitgaan van de nieuwe regelgeving (in werking sinds 30/6/2017) betekent het voor u ook een heropfrissing en kennismaking met enkele belangrijke nieuwe principes.

De opleiding (bestaande uit 2 sessies) in Zwijnaarde gaat door op dinsdag 20/03/2018 en dinsdag 27/03/2018

Deze opleiding bestaat uit 2 sessies verdeeld over 2 dagen en gaat ook door op:
19 en 25/04/2018 te Antwerpen (Cepa) van 19:00-22:00
22 en 29/05/2018 te Leuven (interleuven intercommunale) van 19:00-22:00

 

Doelstellingen van de nieuwe regelgeving waren onder meer:

  • de efficiëntie van de overheidsopdrachten verhogen door de huidige regels te vereenvoudigen en te versoepelen en door rationele en efficiënte procedures in te voeren
  • de ondersteuning van innovatie
  • de overheidsopdrachten beter open te stellen voor kleine en middelgrote ondernemingen (opsplitsen in percelen)
  • de aankopers toelaten om de overheidsopdrachten beter te gebruiken als instrument voor de ondersteuning van maatschappelijke doeleinden, dankzij de betere bescherming van het milieu, een beter gebruik van grondstoffen en een grotere energie-efficiëntie
  • kwaliteit als factor laten doorwegen ten opzichte van de factor prijs
  • het toegankelijker maken van de mededingingsprocedure met onderhandeling
  • het verder uitrollen van de elektronische communicatiemiddelen (waaronder e-tendering en BIM)

Programma:

Overzicht van de procedure van plaatsing tot gunning met inbegrip van de relevante nieuwe regelgeving voor u als architect.

1. Centrale principes en doelstellingen van de overheidsopdrachtenregelgeving

2. Fases en verloop van een overheidsopdracht

3. Plaatsingsprocedures en aankondiging van opdrachten

4. De opmaak van een bestek

5. Technieken en instrumenten

6. Modaliteiten

7. Kwalitatieve selectie

8. Gunningscriteria

9. Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden

10. Publicatie, e-procurement en e-tendering

11. Onderzoek van de offertes

12. Gunning van overheidsopdrachten

Praktisch: 

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

19:00-22:00

2 sessies vanaf 20/03/2018
Lesdata: dinsdag 20/03/2018 en dinsdag 27/03/2018
 

190 euro (excl. BTW)

Inschrijven kan via sbm. BVA-leden genieten 50% korting(*). 
(*) Hiertoe gebruikt u bij inschrijving de kortingscode die u ontving in de bevestigingsmail bij het aangaan van een BVA-lidmaatschap 2018.

Minder info Meer info
Inschrijven
Gegevens

Datum: dinsdag 20 maart 2018 om 19u00

Locatie: SBM Gent  Zwijnaarde

Foto's

Verslagen en foto's