achtergrond

Nieuws

Nieuwsbrief

Nieuwsflash 2014 / 4

16 jun. 2014

BVA TEKENT CHARTER VOOR DUURZAME SAMENWERKING

Op 6 mei ondertekende BVA een charter voor duurzame samenwerking opgemaakt door de Regie der Gebouwen in samenspraak met verschillende organisaties uit de bouw.
Met dit charter willen verschillende bouwpartners het belang benadrukken van duurzame samenwerking voor de toekomst. De betrokken partners engageren zich met de ondertekening van het charter om gelijkwaardig samen te werken, rekening houdend met ieders verantwoordelijkheden.
Het charter gaat onder meer de strijd aan tegen corruptie en fraude bij aanbestedingen en legt specifieke klemtonen voor wat veiligheid en gezondheid op de werf betreft.

BVA EN ORDE OVERLEGGEN OVER PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

De Orde van Architecten start een webapplicatie op voor de permanente vorming voor architecten. Voorlopig is de vorming nog vrijblijvend, op termijn zal ze verplicht worden. Punten die voorafgaand reeds geregistreerd werden, zullen op dat ogenblik naar het nieuwe systeem overgedragen worden. BVA zet mee de schouders onder dit initiatief en werkt in dit kader verschillende opleidingen voor architecten uit.

Voor meer info:
http://www.architect.be/

VERPLICHTE VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE ACTOREN IN DE BOUW?

Er is nog steeds geen wettelijk verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor alle actoren in de bouw. Verzekeraar Protect overweegt de federale overheid te dagvaarden. De verplichte verzekering voor architecten werd reeds wettelijk opgelegd sinds 2006. Dit gebeurde echter niet voor andere actoren in de bouw. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2007 dat dit discriminatie is ten aanzien van architecten. BVA pleit mee voor een wettelijk verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor alle actoren in de bouw en steunt Protect in haar actie.

Voor meer informatie: klik hier.

VOORZITTER FAB PROTESTEERT TEGEN BEPALINGEN BESTEK

In een email aan het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest protesteert Leo Van Broeck, voorzitter van de FAB, tegen de voorwaarden die werden vastgelegd in het bestek voor een overheidsopdracht.

2014004PP-P0009 is de overheidsopdracht voor werken die betrekking heeft op het ontwerpen en het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een wooncomplex met indien mogelijk 100 woningen, ... op de hoek van de Beukenootjesstraat en de Gemenebeemdenstraat te Neder-Over-Heembeek.

Lees de integrale tekst van de mail hier.

'I AM ARCHITECT' 19/06/2014

Op donderdag 19 juni vindt 'I Am Architect' plaats in de technologiecampus te Gent.

I Am Architect is een evenement voor architecten, studiebureaus en voorschrijvers dat aan de hand van aansprekende praktijkcases licht werpt op de hedendaagse uitdagingen waarmee architecten geconfronteerd worden.

U kan gratis deelnemen mits voorinschrijving vóór 17/06/14.
Het programma en alle andere informatie vindt u hier.

WTCB-DOSSIER: MILIEU-IMPACT VAN PLATTE DAKEN

Het WTCB maakte een studie over de milieu-impact van enkele courant gebruikte platte dakopbouwen in België. In een artikel vindt u een allesomvattend overzicht van deze studie die werd uitgevoerd aan de hand van een gedetailleerde levenscyclus-analyse.

WTCB INFOSESSIE: ISOLATIE VAN HELLENDE DAKEN 19/06/14

Tijdens deze infosessie zullen de gangbare ontwerp- en uitvoeringsregels voor hellende daken worden besproken. Meer bepaald wat de thermische isolatie betreft, de luchtdichtheid, de geluidsisolatie van het dak en de inbouwtechnieken voor zonnepanelen.

Meer info.

INSEAD ROUND TABLE SEMINAR:

"THE BIO-BASED ECONOMY IN BELGIUM" (greentech.brussels) 26/06/14

Op donderdag 26 juni organiseert het netwerk GreenTech Brussels samen met INSEAD Alumni Association een Rondetafelconferentie.
Deze conferentie zal zich toespitsen op de materiële zijde van de bio-gebaseerde economie. Deze economie baseert zich op het gebruik van herbruikbare grondstoffen voor industrieel gebruik.

Info en inschrijven

EXPO / FORMS OF GARDENS

TEKENINGEN VAN JEAN CANNEEL-CLAES. GLYPTOTHEEK VAN ERIK DHONT

A+ en Bozar Architecture presenteren deze zomer het werk van de Belgische tuin- en landschapsarchitecten Jean Canneel-Claes en Erik Dhont met de tentoonstelling Forms of Gardens. Geen klassiek overzicht van het oeuvre van deze ontwerpers, maar een focus op vormonderzoek en specifieke media: de axonometrieën en perspectieven van Canneel-Claes en de glyptotheek van Dhont.

Praktische info vindt u hier

Datum: 20.06.2014 - 10u tot 31.08.2014 - 18u.
Locatie: Bozar - Paleis voor Schone Kunsten Brussel, Raadzaal

FILMCYCLUS: MODERNE ARCHITECTUUR OP FILM NOG TOT 30/06/2014

Filmcyclus & lezingen | 21.05.2014 - 30.06.2014 | Cinematek, Brussel

DOCOMOMO Belgium en CINEMATEK brengen samen een met enkele lezingen doorspekte filmcyclus die via verschillende accenten de wisselwerkingen naar voor brengt tussen film en de architectuur van de Moderne Beweging.

De filmcyclus brengt enerzijds een aantal inspiratiebronnen naar voor van de architecten van de Moderne Beweging, en wil anderzijds met diverse invalshoeken de beeldvorming van de architectuur uit de Moderne Beweging aankaarten. Het doorlopen van 50 tot 80 jaar filmgeschiedenis biedt de mogelijkheid een kritisch tijdsbeeld te scheppen van enkele significante Belgische en internationale gebouwen van de Moderne Beweging, die voor veel ophef zorgden en dat nog steeds doen.

Info & programma: www.docomomo.be - www.cinematek.be

BESTBUILDINGCONCEPT WORKSHOP 'FRISSE GEBOUWEN' 17/06/2014

Bestbuildingconcept organiseert een workshop 'Frisse gebouwen'. De workshop richt zich tot architecten, technische diensten, facility managers en gebouwbeheerders en gaat in op:
Comfort beoordelen in bestaande gebouwen en comfort in nieuwe of te vernieuwen gebouwen.

Datum: 17/06/2014 van 9u tot 12u30
Locatie: Lier, Zimmerplein 16
Deelnameprijs: 175 euro (excl. BTW), documentatie inbegrepen.

Voor meer info en inschrijven, klik hier.

EXCURSIE PASSIEFSCHOLEN 18/06/2014

Dubolimburg organiseert exclusieve excursies naar passiefscholen. In april kon je reeds een bezoek brengen aan de werf van de nieuwe CVO-school 'De Verdieping' in Heusden-Zolder, waar een beschermd monument wordt gecombineerd met een passieve nieuwbouw.

Op woensdag 18 juni ontdek je de troeven van de reeds in gebruik zijnde passiefschool in Lozen, waar een bestaande pastorij met een passieve nieuwbouw worden gecombineerd.

Datum: 18/06/2014 van 13u tot 15u
Locatie: Lozen
Deelnameprijs: 15 euro per excursie

AANBOD BOEK: CHARLES VANDENHOVE - ARCHITECTUUR 1954-2014

BVA biedt u, in samenwerking met Uitgeverij Lannoo, de mogelijkheid om het architectuurboek van Charles Vandenhove te bestellen aan actievoorwaarden.

Dit boek werpt een nieuw licht op het rijke oeuvre van architect Charles Vandenhove, één van de belangrijkste Belgische architecten van de tweede helft van de twintigste eeuw.

Architectuurspecialist Bart Verschaffel licht talrijke gerealiseerde en niet-gerealiseerde projecten in hun totaliteit toe. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de manier waarop Vandenhove zijn moderne, functionele architectuur verzoent met historische stadsweefsels.

Leden van BVA genieten een korting van 15% bij aankoop van dit boek.
Niet-leden van BVA kunnen wij dit boek aanbieden met een korting van 10%.

ARCHITECTUURWIJZER EN ATELIER LIMBURG EUROPA N75/N702 LANCEREN OPROEP

Architectuurwijzer lanceert een oproep naar een interventie van de groene zone tussen Hasselt en Genk. Het gebied tussen de N75 en de N702 werd jaren verwaarloosd. Een verkeersader snijdt door het landschap, zonder aandacht te besteden aan de kansen die deze zone biedt.
Het gebied wordt onbenut, maar krijgt tegelijkertijd te maken met een overdaad aan wagens.
De infrastructuur heeft het hoogste woord, ook al functioneert ze vaak niet naar behoren. Architectuurwijzer roept met Atelier Limburg Europa N75/N702 architecten en ontwerpers op om mee te denken over een mogelijke oplossing. Deadline 29 juni.

Voor meer informatie: www.architectuurwijzer.be

Meer nieuws