achtergrond

Nieuws

Archief

Orde van Architecten - Vlaamse Raad staat voor nieuwe uitdagingen

Orde van Architecten - Vlaamse Raad staat voor nieuwe uitdagingen

19 feb. 2018

Foto: © STUDIO Isabelle Pateer

Brussel, 5 februari 2018 – Nieuwe- en oud-mandatarissen, partners en afgevaardigden van beroepsverenigingen en federaties waren op vrijdag 2 februari te gast in het BEL, Tour & Taxis, voor de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Gastsprekers op het event waren Bart Van Caenegem, adjunct-kabinetschef Ruimtelijke Ordening bij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en minister van Justitie Koen Geens.

“Ook in deze nieuwe mandaatsperiode (2018-2020) blijven digitalisering en netwerking belangrijke speerpunten voor de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten,” zei herverkozen voorzitter Marnik Dehaen in zijn toespraak. “Ook achter de schermen speelt de Orde van Architecten een steeds grotere rol van betekenis. Zo is de Vlaamse Raad een belangrijke gesprekspartner in gewichtige dossiers zoals de omgevingsvergunning, de codextrein, de insolventiewetgeving en de green deals. Aan de nieuwe golf mandatarissen om de professionele banden met alle partners en de politiek verder te versterken.”

Bekwaamheidsproef voor wie zelfstandig architect wil worden

Marnik Dehaen stuurt aan op eensgezindheid, binnen de Orde en met de beroepsverenigingen, op drie vlakken: permanente vorming, de toegang tot het beroep en een eerlijke vergoeding gekoppeld aan een duidelijker takenpakket van de architect. “Permanente vorming is een door Europa opgelegde voorwaarde om erkend te kunnen blijven als vrij beroep. Het is in het belang van alle architecten dat we die permanente vorming organiseren, mét de vrijheid voor elke architect om een passend vormingstraject uit te stippelen,” zo stelde Dehaen. Een tweede werkpunt voor de komende mandaatsperiode is de hervorming van de verplichte stage en de toegang tot het beroep. “We stellen twee profielen voor waarbinnen het beroep van architect kan worden uitgeoefend. Een eerste profiel dat architecten toelaat om autonoom het beroep van architect uit te oefenen, in eigen naam op te treden en als dusdanig aansprakelijk te zijn, en een tweede profiel voor architecten die onder de supervisie en verantwoordelijkheid van die eerste architect werken. Wie als zelfstandig architect aan de slag wil en kiest voor 100% verantwoordelijkheid, zou eerst een bekwaamheidsproef moeten afleggen. Aan de Orde van Architecten om te controleren of iemand geschikt is om als zelfstandig en autonoom architect te functioneren.” Een nieuwe deontologische norm nr. 3 met de invoering van typecontracten inclusief werktijdaanduiding, vormt een derde einddoel.

Constructieve voorstellen om Omgevingsloket beter te laten functioneren

Bart Van Caenegem, adjunct-kabinetschef Ruimtelijke Ordening vroeg in zijn toespraak om de medewerking van alle architecten: “We zullen anders moeten bouwen, creatiever en bij voorkeur op de meest geschikte locaties. Op dat punt doen we een beroep op jullie creatieve geesten.” Hij beloofde ook een performant Omgevingsloket dat kan worden bijgestuurd en inspelen op de wijzigende regelgeving. “Het zal ook mogelijk worden om met behoud van datastructuur en dossierstukken nieuwe versies van een project in te dienen zodat de inhoud voor alle actoren transparant en correct blijft. Ook de gebruikersinterface wordt nog verder verbeterd.” Verder in zijn toespraak benadrukte de adjunct-kabinetschef dat feedback en constructieve voorstellen om het loket beter te laten functioneren meer dan welkom zijn.

Bart Van Caenegem gaf ook nog een aantal andere nieuwigheden mee. Zo wordt binnen het as-builtattest een tolerantiemarge van kracht. De afwijkingen in maatvoering die inherent verbonden zijn aan het bouwproces, zullen voortaan beschouwd worden als beantwoordend aan de verleende vergunning. Een andere vernieuwing is een eenmalige verlenging van de vervaltermijn van een vergunning met 2 jaar in geval van overmacht. En in het nieuwe Instrumentendecreet wordt een uitgebreide set aan stedenbouwkundige tools aangeboden.

“Bouwen is het mooiste wat een mens kan doen”

Minister van Justitie Koen Geens stak zijn affiniteit voor de sector niet onder stoelen of banken. In zijn toespraak belichte hij de hervorming van het vennootschapsrecht en de nieuwe insolventiewet. Het aantal vennootschappen van dertien onder het huidige stelsel, wordt teruggedrongen naar 4: de maatschap, de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschapen en de naamloze vennootschap. De bij architecten drie meest voorkomende basisvormen blijven dus voortbestaan. De bvba wordt omgevormd tot BV en ontdaan van zijn administratieve overbelasting. Ze krijgt ook een ander kapitaalsregime om de vennootschap zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De NV wordt enkel voorbehouden aan de echt grote ondernemingen. Op 1 november treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking.

Met de nieuwe insolventiewet zullen ook vrije beroepers, dus ook architecten, binnen de scope van het insolventierecht vallen. De nieuwe wet laat toe dat niet alleen handelaars, maar ook vrije beroepen en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit failliet kunnen gaan. De nieuwe wet treedt grotendeels in werking op 1 mei 2018.

Tot slot liet de minister weten open te staan voor verdere dialoog met de Orde van Architecten: “Het architectenberoep is me zeer genegen. Als ik u met iets kan helpen, dan ben ik uw man.” Na afloop van de toespraken werd er geklonken op het nieuwe jaar. Ook in 2018 blijft de Orde van Architecten – Vlaamse Raad zich inzetten voor de bescherming van het beroep van architect.

Foto’s: © STUDIO Isabelle Pateer

Meer nieuws

Save-the-date: BVA Voorjaarsevent - Donderdag 28 maart - Polestar Gent
Save-the-date: BVA Voorjaarsevent - Donderdag 28 maart - Polestar Gent 4 mrt. 2024 Debat
Algemene Vergadering - update
Algemene Vergadering - update 23 nov. 2023 Oproep
The international architecture competition of the Museum of History and the Future
The international architecture competition of the Museum of History and the Future 24 okt. 2023 Wedstrijd
Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen
Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen 13 sep. 2023
Onze omgeving: opleidingen najaar
Onze omgeving: opleidingen najaar 13 sep. 2023
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten 13 sep. 2023
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters 26 apr. 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023 15 feb. 2023 Thema
Open call Biennale College Architettura 2023
Open call Biennale College Architettura 2023 12 jan. 2023 Oproep
Europese noodverordening hernieuwbare energie
Europese noodverordening hernieuwbare energie 6 jan. 2023 Nieuws
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia 21 dec. 2022 Wedstrijd
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW 6 dec. 2022 Oproep
Uitnodiging Shift 5001
Uitnodiging Shift 5001 17 nov. 2022 Infosessie
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot 17 nov. 2022 Vragenlijst
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022 28 okt. 2022 conferentie
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter 21 okt. 2022 label
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022 18 okt. 2022 algemene vergadering
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030 10 okt. 2022 Update
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan 6 okt. 2022 Oproep
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022 3 okt. 2022 Standpunt
News from the Davos Declaration
News from the Davos Declaration 3 okt. 2022 Conference
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum!
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum! 24 sep. 2022 Quiz
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023)
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023) 30 aug. 2022 Opleiding
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023 16 jun. 2022 Opleiding
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA 19 apr. 2022 BVA MEET & GREET
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “ 24 mrt. 2022 Activiteiten
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine 28 feb. 2022 Nieuws
International Accessibility Symbol Design Competition
International Accessibility Symbol Design Competition 19 jan. 2022 Wedstrijd
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari 19 jan. 2022 Opleiding
Words from the ACE President
Words from the ACE President 19 jan. 2022
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest 14 jan. 2022
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany)
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany) 14 jan. 2022 Wedstrijd
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten 12 nov. 2021 Nieuws
Climate Change & Built Heritage
Climate Change & Built Heritage 6 dec. 2021 Lezing
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving 11 nov. 2021 Nieuws
Verplichte verzekeringen in de bouwsector
Verplichte verzekeringen in de bouwsector 29 sep. 2021 Nieuws
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw 4 okt. 2021 Opleiding
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’ 3 okt. 2021 Opleiding
Lokale besturen en architecten
Lokale besturen en architecten 10 aug. 2021
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen 10 aug. 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021 28 apr. 2021
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION 28 mei 2021
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL 2 apr. 2021
The EU Mies Award - nominees 2022
The EU Mies Award - nominees 2022 4 feb. 2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021 20 jan. 2021
Forum europan
Forum europan 20 jan. 2021
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM'
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM' 8 jun. 2020 Oproep
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen)
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen) 10 nov. 2020
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb. 2020 Update
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar 8 sep. 2020 BVA ledenvoordeel