achtergrond

Nieuws

Archief

Onze omgeving: opleidingen najaar

Onze omgeving: opleidingen najaar

13 sep. 2023

De omgevingsvergunning: een stand van zaken, de impact van rechtspraak over de ruimtelijke ordenings-, milieu-, natuur- en handelsvestigingenissues.
21/09/2023

Europese en Vlaamse natuurregelgeving en hun impact op planopmaak en projectontwikkeling:
de bouwstenen van het Europese en Vlaamse natuurbeschermingsrecht en de impact van het natuurbeschermingsrecht op ruimtelijke infrastructuurprojecten.
19/12/2023

De op 1 januari 2018 integraal in werking getreden omgevingsvergunning leidde tot een groot aantal wijzigingen aan de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de natuurvergunning en de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Wie als bevoegde overheid optreedt, werd ingrijpend veranderd. Onlosmakelijk verbonden aspecten moeten op straffe van onontvankelijkheid in één omgevingsvergunningsaanvraag worden opgenomen. Voor complexere projecten kan vooraf een projectvergadering worden aangevraagd. Een niet-reactie tijdens het openbaar onderzoek leidt tot de onmogelijkheid om beroep aan te tekenen. De effectenbeoordeling wordt geïntegreerd in de vergunningsprocedure. Elk bestuurlijk beroep heeft in principe schorsende werking. Elke beslissingstermijn is gesanctioneerd. Elke omgevingsvergunning is in principe eeuwigdurend, mits een regelmatige bijstelling van voorwaarden, voorwerp en duur van het milieu-onderdeel van de vergunning. Diverse aspecten maakten inmiddels het voorwerp uit van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een cassatieberoep bij de Raad van State. Voor bepaalde onderdelen blijft de vroegere vergunningenrechtspraak van de Raad van State richtinggevend.

meer info en inschrijven

Nu vegetatiewijzigingen sinds 1 augustus 2018 onderdeel zijn geworden van de omgevingsvergunningenregelgeving, is het natuurbeschermingsrecht actueler dan ooit. Nieuwe projectontwikkelingen staan of vallen met een ecologische onderbouwing. Ook de natuurimpact van bestaande activiteiten wordt met argusogen gevolgd. Termen als ‘habitattoets’, ‘natuurtoets’, ‘verscherpte natuurtoets’, ‘instandhoudingsdoelstellingen’ en ‘PAS’ zijn gemeengoed geworden. Met deze opleiding laten we u het spreekwoordelijke bos door de bomen zien.

meer info en inschrijven

Meer nieuws