achtergrond

Nieuws

Archief

Nieuwe uitdagingen voor architecten in 2018/ De aangepaste EPB-regelgeving

Nieuwe uitdagingen voor architecten in 2018/ De aangepaste EPB-regelgeving

5 feb 2018

Zoals elk jaar werden er voor 2018 de nodige aanpassingen gedaan aan de EPB-regelgeving. 2018 is echter een zeer belangrijk jaar met een enorme impact op de bouwdossiers. Vooral het verlagen van het E-peil van E50 naar E40 ( dit wordt E36 indien niet voldaan wordt aan de eis voor hernieuwbare energie) en het introduceren van het S-peil zijn belangrijke aanpassingen.

Daarom was men eigenlijk verplicht een aantal informatiegegevens aan te passen, uit te breiden en beter uit te rekenen om aan deze verstrengingen te kunnen voldoen. Vooral betreffende de hernieuwbare energie was dit echt nodig.

Enkele aanpassingen op een rij:

Minimale aanpassingen met weinig impact.

We krijgen de gelijktrekking van de U-waardes van de muren tussen aparte wooneenheden, tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten en tussen wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming. Deze worden vanaf nu overal 0.6 i.p.v. 1.00. Deze eisen werden echter vroeger reeds tamelijk makkelijk behaald.

Minimale aanpassingen met meer impact.

Hieronder passen een aantal maatregelen zoals

 • Hernieuwbare energie wordt strenger. Deze wordt nu ook 15 kWh/m2 per jaar voor I.E.R. en EPN-toepassingen. De inrekening is sinds 2017 ook eerlijker toe te passen.
 • Rekenwijze voor ketels en elektrische warmtepompen wordt aangepast en verbeterd.
  • Hoewel er een duidelijke logica achter de beslissingen zit, blijft het wel de vraag of deze maatregel niet te snel doorgevoerd is en alle fabricanten hier op tijd hebben kunnen op inspelen. Vooral de in te voeren gegevens bij warmtepompen zijn alsnog niet bij elk merk beschikbaar.
  • Bovendien wordt vanaf nu voor ketels geen rendement ten overstaan van de bovenwaarde maar van de onderwaarde ingegeven. Dus niet langer rendementen boven de 100% - 110%.
 • Toevoeging rekenmethode andere types warmtepompen
 • Aanpassing inrekenen zonneboiler, waar voor de collectoren en voor opslag telkens 4 nieuwe invoergegevens toegevoegd worden waardoor deze iets beter tot zijn recht komt.
 • Aanpassing inrekenen zonnepanelen, waar de reductiefactor aangepast werd aan de meer performantere systemen die vandaag op de markt zijn. Er wordt ook rekening gehouden met de nieuwe en technologisch betere installaties.
 • Aanpassing intensieve ventilatie waar we niet langer per raam dienen aan te geven of deze opengaand is of niet en af te toetsen aan de mate van inbraakrisico. Vanaf 1 januari 2018 wordt het “potentieel voor intensieve ventilatie” bekeken voor de woning als geheel. Hier echter wachten we zoals bij de vorige methode op de minister die de regels betreffende toegankelijkheid nog dient goed te keuren.

Voornaamste aanpassingen met grote impact.

Deze aanpassing is de afschaffing van het K-peil voor EPW en EPN (niet voor industrie), het afschaffen van de NEB (netto energie behoefte) voor EPW en de introductie van het S-peil voor nieuwbouwwoningen.

Samen met het verlagen van het E-peil zijn dit maatregelen die de werkwijze van architecten drastisch zullen veranderen omdat in sommige dossiers er een nauwere samenwerking met de EPB-verslaggever zal moeten komen om te voldoen aan de eisen. Bovendien zal nu ook de vraag kunnen gesteld worden of men voor sommige dossiers absoluut aan de eis van S-peil zal moeten voldoen of in het budget van de woning een extra stelpost “boete EPB” zal willen voorzien. Want voor een aantal woningen zal het S-peil een drastisch effect op het ontwerp als gevolg kunnen hebben.

Waar men zich niet op mag in vergissen is wat al eens de makkelijkheidsoplossing was voor het verlagen van het E-peil, namelijk het massaal toevoegen van zonnepanelen. Dit heeft geen effect op het S-peil.

Het S-peil wordt immers bepaald door:

 • Isolatie van de constructie (inclusief bouwknopen
 • Thermische massa (opgelet met houtskeletbouw)
 • Vormefficiëntie (de perfectie is een bolvorm)
 • Luchtdichtheid (1 eenheid lager levert 1 S-peilpunt op)
 • Zonwering (kostprijs)
 • Grootte en oriëntatie van vensters (impact op ontwerp)

Op de rekenmethodiek van het S-peil valt weinig aan te merken. Deze methodiek maakt komaf met de ‘kromme’ berekening van de compactheid van de woning waardoor eenzelfde ontwerp een betere compactheid krijgt naarmate het volume vergroot en bijgevolg een betere k-waarde. De vervangende vorm-efficiëntie lost dit op.

Bovendien krijgt vanaf nu elk appartement zijn eigen S-peil ipv dezelfde k-waarde als het gebouw. Hierdoor kan men makkelijker een appartement opleveren met EPB-aangifte terwijl de rest van het gebouw nog niet afgewerkt is.

De gestelde waardes S31 en in 2021 S28 zijn echter waardes die wel en niet haalbaar kunnen zijn. Door de S-waarde voor elk bouwwerk gelijk te hebben gezet, is het net of de overheid een verborgen bewuste keuze gemaakt heeft richting appartementsbouw en rijwoningen en een zekere afstraffing wenst voor 3-gevelwoningen en zeker alleenstaande woningen. Appartementen en rijwoningen halen vlot waardes onder de S28, voor de laatste twee dient men dit goed te bekijken.

Dit heeft een aantal effecten, al dan niet gewenst. Voor appartementsgebouwen zal dat als gevolg kunnen hebben dat er minder geïsoleerd wordt en de U-waardes van schildelen terug richting 0.24 kunnen gaan. Voor alleenstaande woningen zullen een aantal projecten kunnen gerealiseerd worden als men extra budget voorziet voor “duurdere” aanpassingen of gewoonweg de boete betaalt. Dit kan niet de bedoeling zijn en ik verwacht dan ook in de toekomst aanpassingen aan de gestelde S-waarde per typologie woning.

Belangrijk om te onthouden is dat de werkwijze waarbij een EPB-verslaggever aangesteld wordt nadat de bouwvergunning reeds aangevraagd/bekomen werd vanaf 1 januari 2018 nadelige gevolgen kan hebben, zowel naar E-peil en S-peil. Het sneller betrekken van de EPB-verslaggever in de ontwerpfase is dus, hoewel logisch, een extra te nemen maatregel. Vooral bij 3-gevelwoningen, alleenstaande woningen, woningen met grote glaspartijen, ontwerpen die afwijken van “bolvormig, kubus- of balkvormig, ....”.

Een laatste bemerking di we bij dit alles willen geven is de volgende. De EPB-rekenmethode is er gekomen omdat ons land dient te voldoen aan de eisen betreffende de CO2-uitstoot. De vraag is in hoeverre de verstrenging van het E-peil en de invoering van een S-peil wel degelijk in verband staat met de CO2-uitstoot van de woning. Dit verband is er jammer genoeg niet echt, waardoor in de toekomst wellicht toch nog het een en ander zal aangepast worden.

Bijdrage artikel: Dhr. Danny Defoor, Danafix

Nieuwsbrieven

BVA nieuws september 2019 - editie 04

BVA nieuws september 2019 - editie 04 25 sep 2019

BVA nieuws juni 2019 - editie 03

BVA nieuws juni 2019 - editie 03 6 jun 2019

BVA nieuws april 2019 - editie 02

BVA nieuws april 2019 - editie 02 30 apr 2019

BVA nieuws februari 2019 - editie 01

BVA nieuws februari 2019 - editie 01 28 feb 2019

Meer nieuws

Getting the measure of Baukultur – pour un espace de vie de qualité (presentations and videos of the conference 4th-5th november 2019, Geneva)
Getting the measure of Baukultur – pour un espace de vie de qualité (presentations and videos of the conference 4th-5th november 2019, Geneva) 14 jan 2020 Conference
05/02 - BREEAM STUDIEDAG: DUURZAAM BOUWEN VOOR PROFESSIONELEN
05/02 - BREEAM STUDIEDAG: DUURZAAM BOUWEN VOOR PROFESSIONELEN 14 jan 2020 Studiedag
Bauhaus 100! - Design Museum Gent
Bauhaus 100! - Design Museum Gent 10 dec 2019 Tentoonstelling
UN CLIMATE CHANGE SUMMIT COP25
UN CLIMATE CHANGE SUMMIT COP25 22 nov 2019
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige 18 nov 2019 Opleiding
CALL FOR NOMINATIONS: INTERNATIONAL CONTEXTUAL ARCHITECTURE AWARD
CALL FOR NOMINATIONS: INTERNATIONAL CONTEXTUAL ARCHITECTURE AWARD 18 nov 2019
International Competition: Architectural Landscape Design Concept of Tuchkov Buyan Park in Saint Petersburg
International Competition: Architectural Landscape Design Concept of Tuchkov Buyan Park in Saint Petersburg 18 nov 2019
Open call for Lety u Písku Holocaust Memorial competition entriesu
Open call for Lety u Písku Holocaust Memorial competition entriesu 18 nov 2019
UIA2020RIO - 27th World Congress of Architects
UIA2020RIO - 27th World Congress of Architects 14 okt 2019
CALL FOR PROPOSALS: DEADLINE EXTENDED! 'An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals'
CALL FOR PROPOSALS: DEADLINE EXTENDED! 'An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals' 14 okt 2019
Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen - Steun uit politieke hoek
Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen - Steun uit politieke hoek 8 okt 2019
Emile-José Fettweis architect - tentoonstelling 12 oktober - 20 december 2019
Emile-José Fettweis architect - tentoonstelling 12 oktober - 20 december 2019 7 okt 2019
HERMAN JULT: NIEUWE BVA-VOORZITTER
HERMAN JULT: NIEUWE BVA-VOORZITTER 20 sep 2019
Brussel krijgt een hypermodern Schumanplein
Brussel krijgt een hypermodern Schumanplein 17 sep 2019
Barbara Cappochin Biennal - International Architecture Prize
Barbara Cappochin Biennal - International Architecture Prize 6 aug 2019
Results of the Baku International Architecture Award
Results of the Baku International Architecture Award 27 jun 2019
OPROEP VOOR BAUKULTUR
OPROEP VOOR BAUKULTUR 20 jun 2019
Oproep voor een beter milieubeleid
Oproep voor een beter milieubeleid 18 apr 2019 Standpunt
De Kamer keurt de hervorming goed van de verzekering in de bouwsector:
De Kamer keurt de hervorming goed van de verzekering in de bouwsector: 13 mei 2019
KLIMAAT: MOETEN WIJ PANIKEREN?
KLIMAAT: MOETEN WIJ PANIKEREN? 13 feb 2019 Standpunt
2019 World Architecture Day International Poster Design Competition
2019 World Architecture Day International Poster Design Competition 3 apr 2019
22-02-2019 lancering Stynen Academy
22-02-2019 lancering Stynen Academy 5 feb 2019
Minister Gatz maakt resultaten bekend van grootschalig onderzoek naar sociaaleconomische positie van architecten en designers
Minister Gatz maakt resultaten bekend van grootschalig onderzoek naar sociaaleconomische positie van architecten en designers 5 mrt 2018
UPA-BUA borderel van eenheidsprijzen 2017
UPA-BUA borderel van eenheidsprijzen 2017 18 apr 2017 Producten BVA ledenvoordeel
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 9 sep 2017 Update