achtergrond

Nieuws

Archief

Nieuwe uitdagingen voor architecten in 2018/ De aangepaste EPB-regelgeving

Nieuwe uitdagingen voor architecten in 2018/ De aangepaste EPB-regelgeving

5 feb. 2018

Zoals elk jaar werden er voor 2018 de nodige aanpassingen gedaan aan de EPB-regelgeving. 2018 is echter een zeer belangrijk jaar met een enorme impact op de bouwdossiers. Vooral het verlagen van het E-peil van E50 naar E40 ( dit wordt E36 indien niet voldaan wordt aan de eis voor hernieuwbare energie) en het introduceren van het S-peil zijn belangrijke aanpassingen.

Daarom was men eigenlijk verplicht een aantal informatiegegevens aan te passen, uit te breiden en beter uit te rekenen om aan deze verstrengingen te kunnen voldoen. Vooral betreffende de hernieuwbare energie was dit echt nodig.

Enkele aanpassingen op een rij:

Minimale aanpassingen met weinig impact.

We krijgen de gelijktrekking van de U-waardes van de muren tussen aparte wooneenheden, tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten en tussen wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming. Deze worden vanaf nu overal 0.6 i.p.v. 1.00. Deze eisen werden echter vroeger reeds tamelijk makkelijk behaald.

Minimale aanpassingen met meer impact.

Hieronder passen een aantal maatregelen zoals

 • Hernieuwbare energie wordt strenger. Deze wordt nu ook 15 kWh/m2 per jaar voor I.E.R. en EPN-toepassingen. De inrekening is sinds 2017 ook eerlijker toe te passen.
 • Rekenwijze voor ketels en elektrische warmtepompen wordt aangepast en verbeterd.
  • Hoewel er een duidelijke logica achter de beslissingen zit, blijft het wel de vraag of deze maatregel niet te snel doorgevoerd is en alle fabricanten hier op tijd hebben kunnen op inspelen. Vooral de in te voeren gegevens bij warmtepompen zijn alsnog niet bij elk merk beschikbaar.
  • Bovendien wordt vanaf nu voor ketels geen rendement ten overstaan van de bovenwaarde maar van de onderwaarde ingegeven. Dus niet langer rendementen boven de 100% - 110%.
 • Toevoeging rekenmethode andere types warmtepompen
 • Aanpassing inrekenen zonneboiler, waar voor de collectoren en voor opslag telkens 4 nieuwe invoergegevens toegevoegd worden waardoor deze iets beter tot zijn recht komt.
 • Aanpassing inrekenen zonnepanelen, waar de reductiefactor aangepast werd aan de meer performantere systemen die vandaag op de markt zijn. Er wordt ook rekening gehouden met de nieuwe en technologisch betere installaties.
 • Aanpassing intensieve ventilatie waar we niet langer per raam dienen aan te geven of deze opengaand is of niet en af te toetsen aan de mate van inbraakrisico. Vanaf 1 januari 2018 wordt het “potentieel voor intensieve ventilatie” bekeken voor de woning als geheel. Hier echter wachten we zoals bij de vorige methode op de minister die de regels betreffende toegankelijkheid nog dient goed te keuren.

Voornaamste aanpassingen met grote impact.

Deze aanpassing is de afschaffing van het K-peil voor EPW en EPN (niet voor industrie), het afschaffen van de NEB (netto energie behoefte) voor EPW en de introductie van het S-peil voor nieuwbouwwoningen.

Samen met het verlagen van het E-peil zijn dit maatregelen die de werkwijze van architecten drastisch zullen veranderen omdat in sommige dossiers er een nauwere samenwerking met de EPB-verslaggever zal moeten komen om te voldoen aan de eisen. Bovendien zal nu ook de vraag kunnen gesteld worden of men voor sommige dossiers absoluut aan de eis van S-peil zal moeten voldoen of in het budget van de woning een extra stelpost “boete EPB” zal willen voorzien. Want voor een aantal woningen zal het S-peil een drastisch effect op het ontwerp als gevolg kunnen hebben.

Waar men zich niet op mag in vergissen is wat al eens de makkelijkheidsoplossing was voor het verlagen van het E-peil, namelijk het massaal toevoegen van zonnepanelen. Dit heeft geen effect op het S-peil.

Het S-peil wordt immers bepaald door:

 • Isolatie van de constructie (inclusief bouwknopen
 • Thermische massa (opgelet met houtskeletbouw)
 • Vormefficiëntie (de perfectie is een bolvorm)
 • Luchtdichtheid (1 eenheid lager levert 1 S-peilpunt op)
 • Zonwering (kostprijs)
 • Grootte en oriëntatie van vensters (impact op ontwerp)

Op de rekenmethodiek van het S-peil valt weinig aan te merken. Deze methodiek maakt komaf met de ‘kromme’ berekening van de compactheid van de woning waardoor eenzelfde ontwerp een betere compactheid krijgt naarmate het volume vergroot en bijgevolg een betere k-waarde. De vervangende vorm-efficiëntie lost dit op.

Bovendien krijgt vanaf nu elk appartement zijn eigen S-peil ipv dezelfde k-waarde als het gebouw. Hierdoor kan men makkelijker een appartement opleveren met EPB-aangifte terwijl de rest van het gebouw nog niet afgewerkt is.

De gestelde waardes S31 en in 2021 S28 zijn echter waardes die wel en niet haalbaar kunnen zijn. Door de S-waarde voor elk bouwwerk gelijk te hebben gezet, is het net of de overheid een verborgen bewuste keuze gemaakt heeft richting appartementsbouw en rijwoningen en een zekere afstraffing wenst voor 3-gevelwoningen en zeker alleenstaande woningen. Appartementen en rijwoningen halen vlot waardes onder de S28, voor de laatste twee dient men dit goed te bekijken.

Dit heeft een aantal effecten, al dan niet gewenst. Voor appartementsgebouwen zal dat als gevolg kunnen hebben dat er minder geïsoleerd wordt en de U-waardes van schildelen terug richting 0.24 kunnen gaan. Voor alleenstaande woningen zullen een aantal projecten kunnen gerealiseerd worden als men extra budget voorziet voor “duurdere” aanpassingen of gewoonweg de boete betaalt. Dit kan niet de bedoeling zijn en ik verwacht dan ook in de toekomst aanpassingen aan de gestelde S-waarde per typologie woning.

Belangrijk om te onthouden is dat de werkwijze waarbij een EPB-verslaggever aangesteld wordt nadat de bouwvergunning reeds aangevraagd/bekomen werd vanaf 1 januari 2018 nadelige gevolgen kan hebben, zowel naar E-peil en S-peil. Het sneller betrekken van de EPB-verslaggever in de ontwerpfase is dus, hoewel logisch, een extra te nemen maatregel. Vooral bij 3-gevelwoningen, alleenstaande woningen, woningen met grote glaspartijen, ontwerpen die afwijken van “bolvormig, kubus- of balkvormig, ....”.

Een laatste bemerking di we bij dit alles willen geven is de volgende. De EPB-rekenmethode is er gekomen omdat ons land dient te voldoen aan de eisen betreffende de CO2-uitstoot. De vraag is in hoeverre de verstrenging van het E-peil en de invoering van een S-peil wel degelijk in verband staat met de CO2-uitstoot van de woning. Dit verband is er jammer genoeg niet echt, waardoor in de toekomst wellicht toch nog het een en ander zal aangepast worden.

Bijdrage artikel: Dhr. Danny Defoor, Danafix

Meer nieuws

Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen
Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen 13 sep. 2023
Onze omgeving: opleidingen najaar
Onze omgeving: opleidingen najaar 13 sep. 2023
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten 13 sep. 2023
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters 26 apr. 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023 15 feb. 2023 Thema
Open call Biennale College Architettura 2023
Open call Biennale College Architettura 2023 12 jan. 2023 Oproep
Europese noodverordening hernieuwbare energie
Europese noodverordening hernieuwbare energie 6 jan. 2023 Nieuws
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia 21 dec. 2022 Wedstrijd
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW 6 dec. 2022 Oproep
Uitnodiging Shift 5001
Uitnodiging Shift 5001 17 nov. 2022 Infosessie
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot 17 nov. 2022 Vragenlijst
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022 28 okt. 2022 conferentie
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter 21 okt. 2022 label
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022 18 okt. 2022 algemene vergadering
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030 10 okt. 2022 Update
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan 6 okt. 2022 Oproep
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022 3 okt. 2022 Standpunt
News from the Davos Declaration
News from the Davos Declaration 3 okt. 2022 Conference
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum!
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum! 24 sep. 2022 Quiz
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023)
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023) 30 aug. 2022 Opleiding
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023 16 jun. 2022 Opleiding
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA 19 apr. 2022 BVA MEET & GREET
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “ 24 mrt. 2022 Activiteiten
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine 28 feb. 2022 Nieuws
International Accessibility Symbol Design Competition
International Accessibility Symbol Design Competition 19 jan. 2022 Wedstrijd
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari 19 jan. 2022 Opleiding
Words from the ACE President
Words from the ACE President 19 jan. 2022
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest 14 jan. 2022
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany)
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany) 14 jan. 2022 Wedstrijd
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten 12 nov. 2021 Nieuws
Climate Change & Built Heritage
Climate Change & Built Heritage 6 dec. 2021 Lezing
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving 11 nov. 2021 Nieuws
Verplichte verzekeringen in de bouwsector
Verplichte verzekeringen in de bouwsector 29 sep. 2021 Nieuws
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw 4 okt. 2021 Opleiding
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’ 3 okt. 2021 Opleiding
Lokale besturen en architecten
Lokale besturen en architecten 10 aug. 2021
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen 10 aug. 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021 28 apr. 2021
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION 28 mei 2021
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL 2 apr. 2021
The EU Mies Award - nominees 2022
The EU Mies Award - nominees 2022 4 feb. 2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021 20 jan. 2021
Forum europan
Forum europan 20 jan. 2021
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen)
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen) 10 nov. 2020
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar 8 sep. 2020 BVA ledenvoordeel
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM'
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM' 8 jun. 2020 Oproep
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb. 2020 Update