achtergrond

Nieuws

Archief

Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester

Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester

7 mei 2020

De Brusselse regering besliste op 30 april om het mandaat van Kristiaan Borret als Brussels bouwmeester te verlengen tot in 2024. Er waren twee kandidaten, maar Benoît Moritz trok zijn kandidatuur in. Daardoor kan de voormalige Antwerpse bouwmeester aan een tweede mandaat in Brussel beginnen.

De procedure voor de aanstelling van een nieuwe bouwmeester van het Brussels Gewest startte midden 2019, maar de onderhandelingen met Borret werden een tijdlang opgeschort wegens een procedure bij de Raad van State.

De Brusselse regering is met overeengekomen dat de rol van de Bouwmeester/Maître Architecte in de eerste plaats die van een onafhankelijke kwaliteitsbewaker blijft, die een bijdrage levert aan een kwalitatieve en toegankelijke woningproductie en publieke voorzieningen die van Brussel een open, solidaire en inclusieve stad maken. Hij moet ook aandacht geven aan het bestrijden van de effecten van de klimaatverandering en het mensvriendelijker maken van de stad, door in te zetten op vergroening van de gebouwen en de openbare ruimte en op circulair bouwen.

De regering heeft beslist om een externe evaluatie op te starten van de private wedstrijden, en om de procedure van de aanstelling van de bouwmeester te hervormen.

"Vandaag start een nieuw hoofdstuk voor de stedelijke toekomst van Brussel. De beslissing van vandaag zorgt ervoor dat we ambitieus naar de toekomst kijken. Het referentiekader staat vast en we gaan snel aan de slag met de uitvoering ervan. Proficiat aan Kristiaan Borret met zijn herbenoeming en ik bedank Benoît Moritz voor zijn uitstekende deelname," reageert staatssecretaris Pascal Smet. "De bouwmeester moet borg staan voor een kwaliteitsvolle architectuur in Brussel en deze als bezieler en grootste voorvechter stimuleren. Hij vervult een belangrijke functie voor Brussel", vult minister-president Rudi Vervoort aan.

Bron: Belga, website Orde van Architecten

Meer nieuws