achtergrond

Nieuws

Archief

HERMAN JULT: NIEUWE BVA-VOORZITTER

HERMAN JULT: NIEUWE BVA-VOORZITTER

20 sep. 2019

Herman Jult volgt sinds juni van dit jaar Edward Sorgeloose op als voorzitter van de BVA. Met dit nieuwe voorzitterschap focust BVA onder meer op Baukultur en duurzaamheid. Een visie die we graag overdragen op verschillende niveaus en willen vertalen naar het BVA-activiteitenaanbod.  

Visietekst BVA-voorzitter:

Sinds juni volg ik Edward Sorgeloose op als voorzitter van BvA.  Nu de dagelijkse druk van de architectuurpraktijk is weggevallen kan ik me vrijmaken om mijn halve eeuw ervaring ten dienste te stellen. Ik wil graag de vereniging en haar leden steunen en helpen bij het nemen van initiatieven om tegemoet te komen aan de hoge maatschappelijke noden, die ook van ons beroep verwacht worden.

Zoals we allemaal beseffen is onze mondiale samenleving op een keerpunt beland. We moeten met zijn allen herdenken hoe we best kunnen samenleven willen we op termijn ook overleven. Daarom is het nodig alles in vraag te stellen en samen te zoeken naar een fundamenteel andere aanpak en een nieuwe samenhang. En we moeten er vooral snel komaf mee maken. Architecten kunnen een wezenlijke rol spelen bij deze globale transitie, maar zijn zich niet of te weinig bewust van hun uitdaging.

Nochtans, de opdracht lijkt wel een enorme architectuuropdracht. De door academici en politici geformuleerde doelstellingen zijn goed afgelijnd en zeer ambitieus, de praktische aanpak blijft voorlopig onduidelijk en onvolledig, de samenhang is zoek en het volledige proces is het voorwerp van veel controverse. En deze controverse zal zich in de nabije toekomst steeds duidelijker manifesteren, wat het behalen van de gehoopte resultaten in de weg kan staan. Architecten zijn geen onderzoekers, maar ze beheersen wel de methodiek van de grafische synthese in creatieve processen, een uitgelezen middel om een sleutelrol te vervullen in deze transitie.

In de architectuurpraktijk zijn deze snelle veranderingen goed voelbaar. Maar ook daar is er geen eensgezindheid over aanpak of verwerking. In het rijke experimentele veld van de vernieuwing vinden we boeiende nieuwe werkmethodes, snel evoluerende inzichten en soms verbluffende nieuwe technische mogelijkheden. Er is behoefte aan meer (interdisciplinair) overleg en aan meer directe betrokkenheid met opdrachtgevers en uitvoerders en aan meer rechtstreekse feedback van eindgebruikers. Maar de architectuurpraktijk wordt ook doorkruist door om de haverklap nieuwe reglementeringen en administratieve procedures, die er vooral op gericht zijn het ergste te voorkomen, maar echte vernieuwing soms in de weg staan. Dit leidt tot wrevel en ontmoediging.

De uitdaging is gigantisch. Willen we dit aankunnen, dan moeten we beroep kunnen doen op de creativiteit en inzet van iedereen. We mogen niet tevreden zijn met enkele witte raven zoals dat in het verleden wel eens het geval was. BvA wil hier graag bij helpen. We willen de uiteenlopende aanpak, de resultaten en de onderzoeken helpen in kaart brengen en vooral bespreekbaar maken onder collega’s. We kunnen veel van elkaar leren als we ons niet steeds als concurrenten blijven gedragen.

BvA heeft onlangs in volle overtuiging de Verklaring van Davos ondertekend. We nemen dit serieus. We hebben de Baukultur mee in onze visie opgenomen en willen er in de toekomst alles aan doen die te helpen realiseren. De transitie zal zich dus ook binnen BvA moeten doorzetten. Het architectuurlandschap in Vlaanderen heeft veel kwaliteit te bieden en is inmiddels dicht bevolkt met instellingen en verenigingen die architectuur in hun hart dragen. BvA maakt mee deel uit van dit landschap en heeft daarin een eigen plaats. Meer samenwerking en complementariteit is hier de uitdaging.

Wij houden van architecten omwille van hun engagement en gedeelde passie. Wij brengen ze dan ook graag samen: om samen te voetballen (Archigoldcup), voor een quiz (Archislim), voor een grote fuif (Nacht van de Architectuur); maar ook om samen een interessante werf te bezoeken, om collega’s beter te leren kennen of om samen te discussiëren over vernieuwende projecten. We doen dit niet als academici, maar vanuit de dagelijkse architectuurpraktijk.

BvA is een vzw en is dus volledig onafhankelijk. We genereren middelen uit eigen werking en via sponsoring door een enthousiaste groep partners, die mee onze visie en doelstellingen onderschrijven. Vanaf oktober vind je ons programma voor volgend jaar op de website.

Om zoveel mogelijk architecten en architectuurstudenten te bereiken zal het lidgeld voor volgend jaar drastisch worden verlaagd tot een eerder symbolisch bedrag.

Vanaf nu mogen jullie regelmatig een woordje van de voorzitter verwachten.

Kortom, volg de website, wordt lid en neem deel aan de activiteiten.

Herman Jult

Voorzitter

Meer nieuws