achtergrond

Nieuws

Archief

Erfgoed, nog duurzamer? Gorduna Colloquium 27 maart 2020 Jezuïetenkerk Lier

Erfgoed, nog duurzamer? Gorduna Colloquium 27 maart 2020 Jezuïetenkerk Lier

21 feb. 2020

Gebouwen met erfgoedwaarde komen in de context van restauratie,
renovatie en herbestemming onder een toenemende druk te staan van
steeds strenger wordende duurzaamheidseisen. Genoegzaam is
duidelijk dat onroerend erfgoed geen uitzondering kan en mag zijn voor
deze actuele context, maar dat verduurzaming van erfgoed denk- en
maatwerk vergt.

Het colloquium focust op een aantal deelaspecten van het containerbegrip
duurzaamheid, die een directe relatie hebben met onroerend
erfgoed.

lees meer

Meer nieuws