achtergrond

Nieuws

Archief

Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL

Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL

2 apr. 2021

De Brussels Architecture Prize is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat wordt
uitgevoerd door Urban in samenwerking met A+ Architecture in Belgium.

Om de twee jaar bekroont de Brussels Architecture Prize opmerkelijke architectuurprojecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze prijs wordt voor het eerst uitgereikt in 2021.
De Prijs wordt georganiseerd in samenwerking met het CIVA en BOZAR.
De Brussels Architecture Prize zet Brussel in de kijker als metropool met grote ruimtelijke kwaliteiten, waar zowel gevestigde waarden als jonge architecten voet aan de grond krijgen, als een laboratorium voor hedendaagse architectuur en stedenbouw waar innovatieve projecten actief ondersteund worden en als inspirator voor een stedelijk beleid, ver buiten de regionale grenzen van het gewest.

OPEN CALL

De prijs bekroont recente realisaties van Belgische of buitenlandse architecten in Brussel en van Brusselse bureaus in Vlaanderen, Wallonië of het buitenland. Elke architect met een architectenbureau in Brussel of auteur van een bouwwerk dat bijdraagt aan de kwaliteit van de hoofdstad, opgeleverd tussen 2018 en juni 2021, kan een kandidatuur indienen. Zowel jonge als gevestigde architecten kunnen
kandideren met kleine, innovatieve interventies en grote, publieke ingrepen.
Alle informatie over de prijs en het indienen van de projecten gebeurt op:
brusselsarchitectureprize.be

CATEGORIËEN EN VERMELDINGEN

De 4 verschillende categorieen zijn:
Kleine interventie: architectuurprojecten < 1.000 m²: gebouwen of verbouwingen, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dankzij een intelligent plan, een uitgekiende detaillering, een verantwoord materiaalgebruik of een slimme organisatie het juiste antwoord bieden op de uitdagingen van de hedendaagse grootstad.
Grote ingreep: gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door hun volume, hun programma of hun ambitie de stad hertekenen, er een nieuw gezicht aan geven of een blijvende impact hebben op de kwaliteit en de beleving van de onmiddellijke omgeving.
Publieke ruimte: projecten in de openbare ruimte, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een meerwaarde vormen voor de bewoners en gebruikers, die inzetten op groene mobiliteit, en zo een plek maken voor iedereen. Het gaat hier niet enkel om straten, pleinen en parken, maar ook om semi-publieke ruimtes die zich openstellen voor de buurt en de voorbijganger, en zo op
een genereuze manier iets teruggeven aan de wijk en de stad.
Extra Muros: kwalitatieve projecten gebouwd buiten het Brusselse grondgebied (nationaal of internationaal), maar ontworpen door een bureau gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een internationaal samengestelde professionele jury kiest in elke categorie maximum acht genomineerden
waarvan één laureaat. Naast deze 4 prijscategorieën worden nog twee eervolle vermeldingen
uitgereikt:
De Lifetime Achievement: vermelding voor een Brussels bureau of architect die dankzij jarenlange inzet positieve veranderingen heeft kunnen teweegbrengen voor Brussel. Deze persoon wordt voorgedragen door het wetenschappelijk comité. Hiervoor kan je dus geen kandidatuur indienen.
De Promising Architect: vermelding voor een jong opkomen bureau gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de vennoten niet ouder zijn dan 40 jaar in 2021.

PROFESSIONELE JURY EN PUBLIEKSJURY

De professionele internationale jury is samengesteld uit gerenommeerde buitenlandse architecten en sleutelpersonen uit de internationale architectuurwereld met een relatie tot (of liefde voor) Brussel. De selecties worden door de professionele jury in twee fases gemaakt:

  • Deze maakt eerst de voorselectie en herleidt het aantal inzendingen tot een achttal genomineerde projecten per categorie, behalve de Lifetime Achievement. De genomineerden voor deze eervolle vermelding worden voorgedragen door het wetenschappelijk comité.
  • Daarna kiest de jury uit de (maximaal) 32 genomineerden de vier laureaten alsook de twee eervolle vermeldingen.

Een publieksjury kiest, los van alle categorieën, uit de genomineerde projecten een favoriet project. Het
project met de meeste stemmen wint de publieksprijs van de Brussels Architecture Prize.

download hier de volledige PDF met informatie

Meer nieuws