achtergrond

Nieuws

Archief

Algemene Vergadering - update

Algemene Vergadering - update

Oproep
23 nov. 2023

Dinsdag 5 december om 15.30 h
Visserij 19 te 9000 Gent, met deelname via Microsoft Teams

Beste BVA lid,

Daar op de algemene vergaderingen van 20 november 2023 het vereiste quorum van twee derde der stemgerechtigde leden niet werd bereikt,  wordt u hiermede als werkelijk lid opgeroepen op de nieuwe  algemene vergaderingen van de "BVA wettelijk erkende beroepsvereniging" en de onmiddellijk daarop volgende bijzondere algemene vergadering van de "BVA vzw" , met het oog op het omvormen van de "BVA wettelijk erkende beroepsvereniging" naar een vzw, conform het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen  (B.S. 4 april 2019), door het opgaan van "BVA wettelijk erkende beroepsvereniging" in de bestaande "BVA vzw".

A. Het bestuursorgaan van de BVA web heeft beslist alle werkelijke leden op te roepen voor een nieuwe ALGEMENE VERGADERING op dinsdag 5 december om 15.30 h,  Visserij 19 te 9000 Gent, met deelname via Microsoft Teams.

De agenda voor de AV "BVA web" van 2023 zal uitsluitend omvatten:

1. de vrijwillige ontbinding van de "BVA web" om op te gaan in de "BVA vzw" conform nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019"

Indien u wenst deel te nemen, kan dit door een e-mail te zenden aan de secretaris van de BVA, op het adres  info@bvarchitecten.be   .

U kan als lid ook een (handgeschreven en ondertekende) volmacht geven aan een ander werkelijk lid. Deze volmacht moet 24 h vóór het begin van de vergadering via e-mail aan de secretaris op het adres  info@bvarchitecten.be worden gezonden, die dat bij het begin van de vergadering zal bevestigen.

Voor de goedkeuring van het agendapunt is statutair, ongeacht het aantal aanwezigen, een gekwalificeerde  meerderheid der stemmen nodig.

B. Het bestuursorgaan van de BVA vzw heeft beslist alle werkelijke leden op te roepen voor een nieuwe ALGEMENE VERGADERING  op dinsdag 5 december om 15.30 h,  Visserij 19 te 9000 Gent, met deelname via Microsoft Teams.

De agenda voor de AV "BVA vzw" van 2023 zal uitsluitend omvatten:

1. goedkeuring nieuwe statuten:  herziening volgens nieuw "Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019" en opname van "BVA web" in "BVA vzw" tot één vzw, met het oog op een hernieuwde wettelijke erkenning als beroepsvereniging.

Indien u wenst deel te nemen, kan dit door een e-mail te zenden aan de secretaris van de BVA, op het adres  info@bvarchitecten.be   .

U kan als lid ook een (handgeschreven en ondertekende) volmacht geven aan een ander werkelijk lid. Deze volmacht moet 24 h vóór het begin van de vergadering via e-mail aan de secretaris op het adres  info@bvarchitecten.be worden gezonden, die dat bij het begin van de vergadering zal bevestigen. (Noot: voor de "BVA vzw" mag één lid maximaal 19 andere werkelijke leden vertegenwoordigen via volmacht.)

Voor de goedkeuring van het agendapunt is statutair, ongeacht het aantal aanwezigen, een gekwalificeerde meerderheid der stemmen nodig.

Noot: deze vergadering is enkel toegankelijk voor onze WERKELIJKE leden (dus aangesloten architecten met betaald lidmaatschap, deze worden heden ook via e-mail (zoals in de database bekend) uitgenodigd).

Meer nieuws