achtergrond

Nieuws

Archief

BVA-voorzitter Edward Sorgeloose over de relevantie van de BVA

BVA-voorzitter Edward Sorgeloose over de relevantie van de BVA

Standpunt
16 jan. 2017

Naar aanleiding van het vernieuwde voorzitterschap bij de beroepsvereniging voor architecten staat voorzitter Edward Sorgeloose stil bij de relevantie en de meerwaarde die BVA biedt voor haar leden.

"BVA versterkt en verbindt architecten die het maatschappelijk belang van architectuur binnen een duurzame samenleving ter harte nemen”

BVA is een groep van circa 650 architecten die op zoek zijn naar inspirerende oplossingen die de toekomst van onze volgende generaties, onze leefomgeving en onze economie vrijwaren. Zij streven daarbij naar oplossingen die inzetten op leefbaarheid, betaalbaarheid en eenvoud. BVA is een team van architecten dat ervoor kiest om uit te lichten wat goed gaat in onze samenleving en werkbare, enthousiasmerende voorbeelden verzamelt voor hun leden. Ook de samenhang van de leden onderling heeft voordelen: samen bieden we het hoofd aan de steeds complexer wordende wetgeving en technische randvoorwaarden eigen aan architectuurprojecten. Bovendien wisselen we ervaringen, standpunten en informatie met elkaar uit.

BVA biedt een forum aan voor individuen, organisaties, deskundigen en bedrijven die ons verder inzicht kunnen verschaffen en ons ondersteunen in onze dagelijkse werkzaamheden. In het jaar 2017 hebben wij gekozen om al onze activiteiten, lezingen en informatie te kleuren met het thema innovatieve duurzaamheid. Hiertoe bezoeken we toonaangevende architectuurbureaus, organiseren we lezingen met vooruitstrevende architecten, maken we kennis met de nieuwste materialen van diverse producenten en gaan we innovatieve voorbeeldprojecten bezoeken. In samenspraak met de andere beroepsorganisaties leggen we gewicht in de schaal om ons beroepsprofiel solider te maken, ondermeer bij de huidige hervorming van de orde. Daarnaast ontmoeten we elkaar op informele gelegenheden om onze vriendschapsbanden aan te sterken: wellicht kent u zo al de Archigoldcup. U bent ook van harte welkom op onze BVA-Nieuwjaarsreceptie 26/01. Inschrijven doe je hier.

De impact van duurzaamheid zien we op verschillende schaalniveaus. Op het vlak van ruimtegebruik, zal het model van de eengezinswoning annex tuin, verlaten worden omdat de financiële middelen van een dergelijk model en vooral de ruimte stilaan op geraakt. Willen we technologie met een verbeterd energieverbruik implementeren, dan zullen we in eerste instantie ook efficiënter in ons ruimtegebruik moeten gaan denken. Hierbij denk ik concreet aan de visie van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Den Broeck, waarbij de verdichting van stads- en dorpskernen beoogd wordt . Dit heeft het voordeel dat de nabijheid aan goed uitgeruste infrastructuur gerealiseerd wordt. Op onze website kan je hier verder het artikel op nalezen: “radicaal pleidooi voor ander ruimtegebruik”.

De laatste jaren hebben we een sterke evolutie gekend aangaande de energieprestatie van gebouwen. De isolatiepakketten van een gebouw zijn sterk toegenomen en worden gecombineerd met hernieuwbare energie bijvoorbeeld onder de vorm van zonnepanelen, warmtepompen, … De hemelwaterhuishouding is ook verder geëvolueerd hetgeen resulteert in frequentere toepassingen van groendaken. Het behoeft dus geen betoog dat al deze zaken een impact hebben op het concipiëren en detailleren van een gebouw. Dit vergt dus kennis en evenzeer bijstand door professionals aangaande deze materie. Ook daar kan de BVA ondersteunen aan de hand van opleidingen en het geven van relevante productinformatie.

Inzake het ontwerp van een bouwproject, dient nu niet alleen het bouwprogramma van de bouwheer in acht te worden genomen, maar evenzeer de energieprestaties van het project. Telkenmale wordt bij de aanvang van een bouwproject overwogen hoe het E-peil van het gebouw dat door de overheid wordt opgelegd, wordt gerealiseerd en wat de eigen ambities van de bouwheer zijn om bijkomend te gaan investeren in duurzaamheid. Bouwt hij bijvoorbeeld nu al een Bijna Energie Neutraal Project (BEN), zodat hij bij de oplevering van zijn project reeds zal voldoen aan toekomstige normen, of realiseert hij de huidige vereiste norm. De BVA beoogt in dit kader om diverse relevante bouwprojecten te bezoeken.

Na jaren van sterke evolutie en toename van technieken en isolatie, zal er stilaan meer evolutie zal zijn op technologisch vlak. Het aandeel van de artificiële intelligentie zal ook in de bouwwereld steeds meer zijn deel gaan opeisen. Vergelijk het met de auto-industrie en de introductie van de zelfrijdende wagens. Om de bouwkost in evenwicht te houden, zal de bouwmethodiek verder evolueren naar zeer efficiënte bouwmethodes gaande van prefabstructuren in beton, staal of hout tot 3d geprinte structuren. Het realiseren van een verkorte bouwtermijn lijkt belangrijk om de introductie van meer geavanceerde technologie mogelijk te maken. Innovatie op dit vlak en de kennisname ervan is dus cruciaal.

Ook onze werkmethoden veranderen voortdurend, en een veralgemeende invoering van aangepaste software voor een volledige Building Information Modeling (BIM) met alle bijhorende middelen voor een versnelde en zo foutloos mogelijk en naspeurbare communicatie zal sneller dan we denken doorgevoerd worden. In het voorbije jaar organiseerde de BVA hieromtrent een introductieavond gecombineerd met getuigenissen van gebruikers.

Tegelijkertijd dient de regelgeving van overheidswege voldoende flexibel en stabiel te blijven, zodat er voldoende creativiteit bij de ontwerpers overblijft om mee te kunnen evolueren met de aankomende tendensen. In die zin achten we het belangrijk om de inhoud van ons beroepsprofiel niet verder te belasten met allerlei bijkomende administratieve taken die door andere beroepsprofielen kunnen ingevuld worden, maar achten we belangrijk dat er voldoende zuurstof overblijft om als architect te doen waar we goed in zijn en dat is het bedenken van innovatieve en creatieve oplossingen waar de maatschappij baat bij heeft. De BVA draagt dan ook de culturele invulling van het beroep zeer hoog in haar vaandel.

U kunt uw lidmaatschap eenvoudig aanmaken op onze website, tot binnenkort. https://bvarchitecten.be/lidmaatschap/

Meer nieuws

Algemene Vergadering - update
Algemene Vergadering - update 23 nov. 2023 Oproep
The international architecture competition of the Museum of History and the Future
The international architecture competition of the Museum of History and the Future 24 okt. 2023 Wedstrijd
Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen
Postgraduaat Circulair Bouwen, Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen 13 sep. 2023
Onze omgeving: opleidingen najaar
Onze omgeving: opleidingen najaar 13 sep. 2023
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten
GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten 13 sep. 2023
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters
Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters 26 apr. 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023
Nieuwe Hemelwaterverordening 2023 15 feb. 2023 Thema
Open call Biennale College Architettura 2023
Open call Biennale College Architettura 2023 12 jan. 2023 Oproep
Europese noodverordening hernieuwbare energie
Europese noodverordening hernieuwbare energie 6 jan. 2023 Nieuws
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia
Pre-invitation: Architecture competition for cultural centre in Tartu, Estonia 21 dec. 2022 Wedstrijd
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW
Oproep: nieuwe experten Verzoeningscommisie Bouw VZW 6 dec. 2022 Oproep
Uitnodiging Shift 5001
Uitnodiging Shift 5001 17 nov. 2022 Infosessie
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot
Draag bij aan de ACE toolkit dat gelijkheid, diversiteit en inclusie in architectuur promoot 17 nov. 2022 Vragenlijst
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022
Architects for Innovation Public conference — 24 November 2022 28 okt. 2022 conferentie
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter
Nieuw label toegankelijke sportinfrastructuur door Inter 21 okt. 2022 label
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022
Oproep! Algemene Vergadering woensdag 26 oktober 2022 18 okt. 2022 algemene vergadering
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030
Akkoord klimaatadaptatieplan 2030 10 okt. 2022 Update
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan
Dringend gezocht: vele energie-experten om gezinnen en de energiehuizen bij te staan 6 okt. 2022 Oproep
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022
Declaration from the CSCAE — World Architecture Day 2022 3 okt. 2022 Standpunt
News from the Davos Declaration
News from the Davos Declaration 3 okt. 2022 Conference
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum!
VRP-Quiz: Vier mee ons jubileum! 24 sep. 2022 Quiz
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Postacademische opleiding Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023)
Circulair bouwen — Van materialen tot bouwproject (11 oktober 2022 – 9 maart 2023) 30 aug. 2022 Opleiding
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022)
Energietechniek in gebouwen (26 september 2022 – 19 december 2022) 30 aug. 2022 Opleiding
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023
Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ academiejaar 2022-2023 16 jun. 2022 Opleiding
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA
GESPREK TUSSEN VLAAMS BOUWMEESTER ERIC WIEERS EN DE NEDERLANDSE RIJKSBOUWMEESTER FRANCESCO VEENSTRA 19 apr. 2022 BVA MEET & GREET
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “
“ Concrete Printing: Evolutie / Revolutie “ 24 mrt. 2022 Activiteiten
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine
The Architects’ Council of Europe supports the National Union of Architects of Ukraine 28 feb. 2022 Nieuws
International Accessibility Symbol Design Competition
International Accessibility Symbol Design Competition 19 jan. 2022 Wedstrijd
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari
Workshop strategische innovatie ‘Build. Create. Innovate’ op 26 januari 19 jan. 2022 Opleiding
Words from the ACE President
Words from the ACE President 19 jan. 2022
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest
Renovatiewerken aan 6 % Btw: vermelding op factuur vervangt het attest 14 jan. 2022
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany)
Competition for the Weissenhof in Stuttgart (Germany) 14 jan. 2022 Wedstrijd
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten
Gratis abonnement op WTCB contact voor alle architecten 12 nov. 2021 Nieuws
Climate Change & Built Heritage
Climate Change & Built Heritage 6 dec. 2021 Lezing
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving
Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving 11 nov. 2021 Nieuws
Verplichte verzekeringen in de bouwsector
Verplichte verzekeringen in de bouwsector 29 sep. 2021 Nieuws
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw
De toekomstmogelijkheden van 3D-printen in de bouw 4 okt. 2021 Opleiding
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’
Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’ 3 okt. 2021 Opleiding
Lokale besturen en architecten
Lokale besturen en architecten 10 aug. 2021
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen 10 aug. 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021
SOLIDARITY WITH BRAZIL: THE UIA AND RIO DE JANEIRO 2021 28 apr. 2021
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION
THE 5TH EDITION OF EUROPEAN AWARD FOR ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION 28 mei 2021
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL
Brussels Architecture Prize 2021 - OPEN CALL 2 apr. 2021
The EU Mies Award - nominees 2022
The EU Mies Award - nominees 2022 4 feb. 2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021
The Architecture Drawing Prize 2020 - Winners announcement 28/01/2021 20 jan. 2021
Forum europan
Forum europan 20 jan. 2021
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM'
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM' 8 jun. 2020 Oproep
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen)
Update 2/11- Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (voor ondernemingen) 10 nov. 2020
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb. 2020 Update
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar
Borderel van eenheidsprijzen 2020 verkrijgbaar 8 sep. 2020 BVA ledenvoordeel