achtergrond

Agenda

neem deel aan het grootscheepse onderzoek omtrent de nacalculatie van de architectenprestaties 31 aug.

neem deel aan het grootscheepse onderzoek omtrent de nacalculatie van de architectenprestaties

digitaal

De KU Leuven werkt momenteel aan een grootschalig onderzoek waarbij de prestaties van architectuuropdrachten getoetst worden aan de omvang van het project.
Tevens wordt onderzocht hoeveel tijd u steekt in kandidatuurstellingen, wedstrijden en/of offerteaanvragen.

WAAROM DEZE STUDIE ?

Deze studie zal als basis dienen om opdrachtgevers en overheden duidelijker inzicht te geven wat de economische waarde van uw werkzaamheden in werkelijkheid betekent.

Deze studie moet dienen als basis om een dialoog op te bouwen met de diverse actoren van de bouwsector.

WAT GEBEURT ER MET DEZE STUDIE ?

Alle resultaten zullen op vrij korte termijn publiek bekend gemaakt worden en zullen door iedereen online kunnen geraadpleegd worden.
Geheimhouding van de gegevens wordt gegarandeerd. Enkel de onderzoekers hebben rechtstreeks toegang tot de gegevens. In de gepubliceerde gegevens kan op geen enkele wijze nagegaan worden op welk dossier de resultaten slaan noch kan de herkomst ervan gedetecteerd worden.
De onderzoekers en architecten die deelnemen aan het onderzoek worden wel met hun naam vermeld in de studie.

WIE KAN MEEDOEN AAN DIT ONDERZOEK ?

Van elke architect en/of elk architectenbureau dat over geregistreerde tijdsprestaties beschikt van voltooide dossiers of deelnames aan kandidatuurstellingen / wedstrijden, verwachten wij dat ze hun naam opgeven via onderstaand e-mail adres. Deelname is uiteraard gratis. De studie beslaat heel de waaier van opdrachten en opdrachtgevers

WAT WORDT ER CONCREET VERWACHT ?

Na opgave van uw bereidheid tot deelname, zal contact opgenomen worden met het onderzoeksteam die met u een afspraak zal maken om bij u op het kantoor de gevraagde gegevens te verzamelen. Concreet wordt er naar volgende gegevens gepeild: aard en type project, het bouwjaar, de kostprijs van de uitgevoerde werken en de bouwoppervlakte, het aantal gepresteerde uren in de diverse fases.

De mensen van het onderzoeksteam helpen u bij verzamelen van de gegevens.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat er geen gegevens verzameld worden omtrent erelonen; dat behoort tot uw privédomein en daar hebben de onderzoekers geen inzagerecht voor.

DAAROM:

Niet langer aarzelen. Schrijf u in om aan dit onderzoek deel te nemen. U wordt daarna gecontacteerd om via mail volgende gegevens door te geven:

Naam / adres / contactpersoon / tel en e-mail waar we u kunnen bereiken / aantal dossiers kandidatuurstelling-offerteaanvraag-wedstrijden / aantal voltooide dossiers met geregistreerde prestatiegegevens waarover u denkt te beschikken.
Voor eind augustus wordt u reeds gecontacteerd.

Lees meer

Foto's

Vorige activiteiten