achtergrond

Agenda

Studienamiddag Sociale Huisvesting: opwaardering van verouderd patrimonium 8 nov.

Studienamiddag Sociale Huisvesting: opwaardering van verouderd patrimonium

BVA Game changers Kortrijk

Foto: Gerald Van Rafelghem, Drie Hofsteden Kortrijk (B2Ai)

De sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk startte in 2009 met een plan om haar volledige patrimonium van 1500 woningen op een duurzame manier op te waarderen. De ambitie beperkte zich niet tot hoge scores op de duurzaamheidsmeter voor isolatie, ventilatie, luchtdichtheid en energiezuinigheid. Er was ook veel aandacht voor gezond bouwen, voor stedelijk verdichten en voor een totaal vernieuwd buurtleven. Tussen 2010 en 2016 liepen er diverse pilootprojecten binnen het door Europa gesubsidieerde ECO-Life project, waarin CO2-neutraal bouwen in de sociale huisvesting centraal stond. Een beperkt deel van het Driehofstedenproject, twee appartementsblokken uit het begin van de jaren 70, vormde het sluitstuk hiervan.

De ECO-Lifepartners wensten de vernieuwingsinspanningen verder te zetten, door in te schrijven op een VLAIO-project (Agentschap Innoveren en Ondernemen), waarin speciale aandacht gaat naar het samenwerken met de aannemer in bouwteam in de publieke sector, het beperken van hinder voor de bewoners en het halen van een BEN-energieniveau binnen de financiële randvoorwaarden van de VMSW. Op vandaag is het project opgeleverd en bewoond. De VLAIO-partners brengen tijdens deze studienamiddag verslag uit van hun resultaten en bevindingen.

BVA neemt de organisatie van de studiedag op zich, omdat het onderwerp volledig kadert binnen de Baukulturdoelstellingen. Wonen Regio Kortrijk bewijst dat een intense samenwerking tussen ontwerpers, ingenieurs, onderzoekers en uitvoerders kan leiden tot betere gebouwen met meer woonkwaliteit en tot een leefbare buurt, zonder daarom de vooropgezette budgetten te moeten overschrijden. In de loop van 2020 zal BvA ook bijzondere aandacht schenken aan het natraject van het ECO-Life initiatief, waarbij diverse jonge architecten betrokken zijn.

In samenwerking met Wonen Regio Kortrijk, VLAIO, Universteit Gent, B2AiArtes, MOSO en Schüco.

Programma (*):

13u15-13u30: ontvangst en registratie

13u30-14u45: WRK Kortrijk over de stand van zake na 10 jaar opwaardering van het patrimonium

14u45-15u00: pauze

15u00 - 16u30: toelichting VLAIO-project 'Drie Hofsteden Kortrijk' door B2Ai en Universiteit Gent

  • 15u00 - 15u25: Dieter Haemers en Nancy Latruwe (B2Ai): toelichting architectuurproject en samenwerking in bouwteam, hinderarme en gefaseerde renovatie.
  • 15u25 - 15u50: Stijn Van de Putte (UGent)
    Monitoring en evaluatie energieprestatie van de appartementen
  • 15u50 - 16u05: Lisa Van Gulck (UGent)
    Levenscyclusanalyse van gevelrenovatiestrategieën
  • 16u05 - 16u30: Kevin D'Hondt en Nancy Latruwe (B2Ai)
    Kostenanalyse: ambitie BEN-niveau

16u30 - 17u30: rondleiding doorheen het project en afsluitende drink

(*) onder voorbehoud van wijzigingen

(*) Inschrijven voor deze actviteit kan gratis via de BVA-website. Opgelet: een BVA-profiel is nodig voor deze inschrijving. Wie nog geen BVA-profiel (gratis) heeft, kan dit eerst aanmaken via onderstaande link: https://bvarchitecten.be/account/registreren/

Lees meer

Foto's

Vorige activiteiten