achtergrond

Agenda

OPROEP tweede Algemene Vergadering - dinsdag 18 juni 2024 18 jun.

OPROEP tweede Algemene Vergadering - dinsdag 18 juni 2024

BVA Algemene vergadering via MS Teams

Beste BVA lid,

Daar in de algemene vergadering van 21 mei 2024 het vereiste quorum niet werd bereikt wordt u hiermede als werkelijk lid opnieuw opgeroepen op de algemene vergaderingen van de BVA wettelijk erkende beroepsvereniging (“BVA web”) en de onmiddellijk daarop volgende algemene vergadering van de BVA vzw, met het oog de fusie van de “BVA web” met de BVA vzw, conform het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen (B.S. 4 april 2019).

A. Het bestuursorgaan van de “BVA web” heeft beslist alle werkelijke leden op te roepen voor een tweede ALGEMENE VERGADERING op dinsdag 18 juni 2024 om 18u00 via MS Teams.

De agenda voor deze tweede Algemene Vergadering van de "BVA web" van 2024 zal omvatten:

  1. bespreking en stemming over verrichtingsvoorstel van het bestuursorgaan van de “BVA web” tot fusie van “BVA web” met BVA vzw conform nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019", met overdracht activa/passiva van de “BVA web” naar de BVA vzw nà voltrekken fusie.

Indien u wenst deel te nemen, kan dit door een e-mail te zenden aan de secretaris van de BVA, op het adres info@bvarchitecten.be.

U kan als lid ook een (handgeschreven en ondertekende) volmacht geven aan een ander werkelijk lid. Deze volmacht moet 24 h vóór het begin van de vergadering via e-mail aan de secretaris op het adres info@bvarchitecten.be worden gezonden, die dat bij het begin van de vergadering zal bevestigen.

B. Het bestuursorgaan van de BVA vzw heeft beslist alle werkelijke leden op te roepen voor een tweede ALGEMENE VERGADERING op dinsdag 18 juni mei om 18u00 via MS Teams.

De agenda voor deze tweede Algemene Vergadering van de BVA vzw van 2024 zal omvatten:

  1. bespreking en stemming over het verrichtingsvoorstel van het bestuursorgaan van de BVA vzw tot fusie van de BVA web met BVA vzw conform nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019", met aanvaarding overdracht activa/passiva van de "BVA web" naar de BVA vzw nà voltrekken fusie.
  2. goedkeuring nieuwe statuten BVA vzw: herziening volgens nieuw "Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019".

Indien u wenst deel te nemen, kan dit door een e-mail te zenden aan de secretaris van de BVA, op het adres info@bvarchitecten.be.

U kan als lid ook een (handgeschreven en ondertekende) volmacht geven aan een ander werkelijk lid. Deze volmacht moet 24 h vóór het begin van de vergadering via e-mail aan de secretaris op het adres info@bvarchitecten.be worden gezonden, die dat bij het begin van de vergadering zal bevestigen. (Noot: voor de "BVA vzw" mag één lid maximaal 19 andere werkelijke leden vertegenwoordigen via volmacht.).

Noot: deze vergadering is enkel toegankelijk voor onze WERKELIJKE leden (dus aangesloten architecten met betaald lidmaatschap, deze worden heden ook via e-mail -zoals in de database bekend- uitgenodigd).

Gegevens

SAVE THE DATE: dinsdag 18 juni 2024 om 18u00

Locatie: via MS Teams 

Foto's

Vorige activiteiten