achtergrond

Agenda

BVA rondleiding door Christoph Grafe in de tentoonstelling 'StadBuitenStad' - 19 mei 19 mei

BVA rondleiding door Christoph Grafe in de tentoonstelling 'StadBuitenStad' - 19 mei

deSingel internationale kunstcampus

De BVA organiseert een bezoek aan de tentoonstelling 'StadBuitenStad' met een rondleiding door Christoph Grafe. Aansluitend is er een VAi-lezing met Arno Brandlhuber binnen de context van het thema.

PROGRAMMA

18u00:
rondleiding door Christoph Grafe in de tentoonstelling 'StadBuitenStad' met aansluitend mogelijkheid tot verder vrij bezoek

19u00 - 20u00:
broodjespauze

20u00:
VAi-lezing Brandlhuber+ in lezingenreeks 'StadBuitenStad - De ontdekking van de voorsteden'

Tentoonstelling StadBuitenStad van het Vlaams Architectuurinstituut
De stad wint aan populariteit, maar niet iedereen kan of wil in de binnenstad wonen. Velen opteren voor de stedelijke buitenwijken - de ‘StadBuitenStad’. Die zijn goed bereikbaar, hebben een ruim woningaanbod, liggen vlakbij scholen en winkels en zijn groener. Voor veel Europese steden zijn het deze wijken - buiten de stadskern maar binnen de rand - die de sleutel voor de ontwikkeling van een gebalanceerd woningaanbod bieden.
De ‘StadBuitenStad’ is lang terra incognita gebleven: stadsplanners en -vernieuwers hebben zich lange tijd voornamelijk op het centrum en de 19de-eeuwse wijken geconcentreerd. De tentoonstelling ‘StadBuitenStad’ van het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel laat aan de hand van een aantal onderzoeken en ontwerpen het bijzonder potentieel zien dat in deze stedelijke buitenwijken verscholen ligt.
Een aantal projecten schetsen hoe de ruimtelijke diversiteit van groengebieden en woonwijken verder ontwikkeld kan worden en hoe we het publieke domein kunnen herdenken en vormgeven. De tentoonstelling is echter meer dan louter een presentatie. Ze exploreert de randen van de stad: oude buitenplaatsen, tuinwijken, winkelcentra en verdichte bedrijventerreinen die de ‘StadBuitenStad’ in Europa kenmerken. En ze zoekt een nieuwe identiteit voor de voorstad: ontspannen en stedelijk tegelijk.
‘StadBuitenStad’ toont ook de resultaten van Labo XX, een onderzoekslaboratorium van de stad Antwerpen waarin concepten voor de 20ste-eeuwse gordel, het gebied buiten de singel en de ring, worden ontwikkeld. Op vraag van de stad onderzochten vier onderzoeksteams hoe de woon-, werk- en groengebieden in de toekomst verder verdicht en vernieuwd kunnen worden. En hoe mobiliteit en bedrijvigheid deel kunnen uitmaken van een veelzijdige, dynamische en leefbare stad.

meer informatie over de expo vindt u hier.
klik hier voor een presentatiefilmpje.

Lezing Brandlhuber+
Naar aanleiding van de tentoonstelling StadBuitenStad organiseert het Vlaams Architectuurinstituut de lezingenreeks StadBuitenStad – De ontdekking van de voorsteden. Op 19 mei nodigen we Arno Brandlhuber uit om zijn visie en projecten binnen deze context toe te lichten. Zijn projecten worden gekenmerkt door een aandacht voor betaalbaarheid van de stedelijke woonplek en de rol van sociale bemiddeling van gebouwen, met een focus op Berlijn. Zijn visie vertrekt van de stad als heterogene plaats waar de verdwijnende intermediaire ruimtes, zoals openbaar groen, een belangrijke plaats innemen in het sociale weefsel en inwoners van verschillende inkomens een plaats vinden waarbij de stadsrand niet enkel de periferie is waar naar de laagste inkomens verdreven worden

Lees meer

Foto's

Vorige activiteiten