achtergrond

Agenda

28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten 28 okt.

28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten

AREAL architecten

Op vrijdagnamiddag 28 oktober organiseert BVA een 'Ten Huize Van' bij AREAL Architecten.

Areal Architecten werd opgericht in 2006 door Thomas Cols, Chris Eeraerts en Barbara Morisse, drie ingenieur-architecten die in 2001 afstudeerden aan de KULeuven.

Areal Architecten heeft steeds de kaart getrokken van de hedendaagse kwalitatieve architectuur met een bijzondere focus op duurzaamheid. Dankzij de deelname aan diverse architectuurwedstrijden en kandidatuurstellingen heeft Areal Architecten ondertussen reeds een interessante opdrachtenportefeuille kunnen opbouwen in verschillende sectoren (woningbouw, groepswoningbouw, sociale woningbouw, utiliteitsbouw, zorg, kantoren en scholenbouw). Het kantoor in de officiersmess van het voormalige militaire hospitaal, het Groen Kwartier, in Antwerpen staat symbool voor de langetermijnvisie over wonen en werken van AREAL.

28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten

Foto links: Thomas De Bruyne - kleuter- en basisschool Boom door AREAL Architecten.
Foto rechts: Tim Van De Velde - project Merksem door AREAL Architecten.

Het bureau telt ondertussen 2 zaakvoerders en 7 medewerkers en wil een compacte, dynamische kern zijn met een persoonlijke aanpak. Het bureau wil een horizontale structuur zijn waarbij elke projectleider-architect dossiers toegewezen krijgt en persoonlijk behartigt. Eén van de vennoten staat bovendien steeds in voor de eindverantwoordelijkheid. De projectarchitecten en architecten-stagiairs vormen steeds een team met een projectleider in functie van het project.

Inmiddels kreeg AREAL Architecten ook in heel wat publicaties uitgebreide aandacht.

Samen met AREAL architecten heeft de BVA een programma samengesteld dat u een blik gunt in hun wereld.

zie ook http://www.arealarchitecten.eu/

28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten

Foto: AREAL architecten - kantoor AREAL Architecten.

Programma:

14u00 Onthaal en registratie
locatie: Albert Claudestraat 12/014 te 2018 Antwerpen

Klik hier voor het liggingsplan.

14u30 presentatie kantoor
Bureauvoorstelling AREAL architecten met toelichting van enkele projecten.

15u30 bezoek Freinetschool de kRing Berchem
Na de presentatie verplaatsen we ons te voet naar de Freinetschool in Berchem waar we door de betrokken ontwerpers van AREAL Architecten worden rondgeleid.

De Antwerpse ring is een typische infrastructuur waarlangs grootschalige programma’s ondergebracht worden in nog grotere bouwvolumes. Om zich te kunnen weren in deze ringcultuur gaat deze nieuwe Freinetschool op zoek naar hoogte door een lagere school met drie niveaus te stapelen op een gelijkvloerse basisschool. Op een vrij specifiek plot dat rond een bestaande sporthal is gedrapeerd wordt gestreefd naar een schoolomgeving die compacteert waar het nodig is en uitdijt en omarmt waar het wenselijk is. Omheen de polyvalente zaal, de verzamelplek en het hart van het gebouw, strekt de kleuterschool zich uit in deze groene omgeving. In het verlengde van de polyvalente ruimte zit de speelplaats geborgen achter de school terwijl het gebouw aan de andere kant uitloopt in een luifel die rond de sporthal grijpt en functioneert als verbinding, overdekte speelplaats en toegang. De klassen worden hier niet geïnterpreteerd als didactische cocons waarbinnen frontaal les gegeven wordt, maar worden steeds geplaatst tussen de groene buitenomgeving enerzijds en ruime overvloedige binnenruimtes anderzijds. De schoolomgeving dient immers voldoende mogelijkheden te bieden, zowel intramuros als extramuros, die leiden tot een polyvalent gebruik en ruimere leermethodieken. De lagere school wordt op drie niveaus geplaatst in een rationeel flexibel raster waarin de klassen telkens rondom een verbrede gang (die functioneert als extra leeromgeving) worden geïntegreerd. Rond de lagere school wordt een groen platform uitgerold over het gelijkvloers waarin educatieve zones worden ondergebracht. Deze school schept dus niet alleen een nieuwe leeromgeving, maar wil ook betekenis geven aan de omgeving en open ruimte teruggeven.

28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten

Foto: Tim Van De Velde - Freinetschool Berchem AREAL architecten.

Na het bezoek aan dit project verplaatsen we in ons te voet terug naar het bureau van AREAL architecten.

28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten

Foto: Tim Van De Velde - Freinetschool Berchem AREAL architecten.

17u00 - 18u30: drink

Nabespreking bij een drankje aangeboden door de gastheren.

Deze Ten Huize Van wordt exclusief gesposord door Wienerberger.

28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten

Lees meer

Foto's 28/10/2016 - Ten Huize Van AREAL Architecten

Vorige activiteiten