achtergrond

Agenda

11/01/2017 - Opleiding Omgevingsvergunning 11 jan.

11/01/2017 - Opleiding Omgevingsvergunning

Antwerpen

Op woensdagavond 11 januari 2017 organiseert BVA in samenwerking met advocatenbureau SCHOUPS een opleiding rond de omgevingsvergunning die vanaf 23 februari 2017 de milieuvergunning met de stedenbouwkundige vergunning zal integreren. Ontdek in een notendop alles wat je als architect over de omgevingsvergunning moet weten.

De opleiding vangt aan om 18u45 en neemt 2 uur in beslag (van 19u tot 21u). Ze omvat een theoretisch en een praktisch luik.

Volgende zaken komen hierin aan bod:

- belangrijkste nieuwigheden (termijnen, types procedures en bevoegde overheid, procedure, uitvoerbaarheid, vergunning,...).
- concrete opbouw van een aanvraagdossier (verkavelen en stedenbouwkundige handelingenen): overlopen formulier en bijlagen.
- stand van zaken digitalisering aanvraagdossiers.

De aanvraag tot accreditatie van deze activiteit in het kader van de permanente vorming voor architecten is in behandeling.

Foto's 11/01/2017 - Opleiding Omgevingsvergunning

Vorige activiteiten