achtergrond

Agenda

PROJECTBEZOEK ZIEKENHUIS AZ ZENO IN KNOKKE-HEIST 4 sep.

PROJECTBEZOEK ZIEKENHUIS AZ ZENO IN KNOKKE-HEIST

Bedrijvencentrum 't Walletje

De tijdelijke vereniging AAPROG - BOECKX - BURO II & ARCHI+I won in 2007 de ambitieuze wedstrijd van vzw Gezondheidszorg Oostkust voor een nieuw ziekenhuis in Knokke-Heist. In de zomer van 2017 zal dit futuristische gebouw in gebruik genomen worden.

Op vrijdag 4 september 2015 brengt BVA in avant- première een bezoek aan de werf.

PROJECTBEZOEK ZIEKENHUIS AZ ZENO IN KNOKKE-HEIST

CECI N’EST PAS UN HÔPITAL ...

ZIEKENHUIS AZ ZENO KNOKKE-HEIST

Het nieuwe ziekenhuis, geïnspireerd op het surrealistisch werk van René Magritte, zweeft als het ware boven het landschap en wordt tot in de ondergrondse ruimtes toe door licht en natuur gedomineerd. De link tussen binnen en buiten, tussen zorgfaciliteiten en publieke ruimtes is vrijwel naadloos met als gevolg een uitnodigende en inspirerende omgeving.

Het ontwerp is een treffend voorbeeld van “levende architectuur”: duurzaam ontwerpen en bouwen met bijzonder oog voor integratie in het landschap, ecologische energie en gebruikte materialen.De aanpak via een multidisciplinair ontwerpteam betekent het doorbreken van de traditionele aanpak in architectuur en schept een precedent qua open overleg in alle stadia: van ontwerp, planning, bouw tot ingebruikname en toekomstige evolutie. Het ontwerpteam doorbrak de traditie van ziekenhuizen als functionele dozen met steriele ruimtes en richtte zich op een harmonie van medische functies, persoonlijke geruststelling en sociale interacties.

Er is een duidelijke keuze gemaakt voor het toepassen van duurzame en energiebesparende maatregelen, zonder in te boeten op de hoge comforteisen. Onder andere een biomassaketel, warmtekrachtkoppeling en boorgatenergieopslag dragen bij tot duurzame energieopwekking. Ingenium staat in voor de studie van de volledige technische uitrusting van het gebouw alsook voor de commissioning bij het nieuwe ziekenhuis. Hierbij worden diepgaande testen gedaan die een normale oplevering overstijgen. Speciale aandacht gaat ook uit naar de werking en de interactie van de installaties, technisch en bouwkundig, na ingebruikname, inclusief de onderhoudscontracten van de verschillende technische installaties.

PROJECTBEZOEK ZIEKENHUIS AZ ZENO IN KNOKKE-HEIST

Programma:
Onder voorbehoud van kleine wijzigingen

13u30 Onthaal
Bedrijvencentrum ’t Walletje, 't Walletje 104, Knokke-Heist

14u00 Voorwoord

14u15 Lezing door architect en bouwteam

15u30 Bezoek aan de werf
Verplaatsing met bus
Rondleiding in twee groepen

17u00 Netwerkmoment
Drank en Broodjes

Het bezoek richt zich exclusief tot architecten.
De groep is beperkt tot 50 deelnemers. Snel inschrijven is dan ook de boodschap.
De deelnemers zorgen zelf voor hun veiligheidsschoenen en helm die op de werf verplicht zijn.

PROJECTBEZOEK ZIEKENHUIS AZ ZENO IN KNOKKE-HEIST

met dank aan de sponsors:

SCHÜCO - RENSON - FOAMGLAS - STO

Lees meer

Foto's

Verslag

KNOKKE -HEIST AZ -ZENO NAVERSLAG

Dat het eerste projectbezoek -zo kort na de zomer- meteen ook alle allure had van een druilerig onderkoelde en tochtige herfstdag had niemand verwacht. De hoop om achteraf nog even ’t zeetje te aanschouwen viel alvast weg. Niettemin was zo goed als elke ingeschrevene present in het mooie ontvangstgebouw van het bedrijvencentrum ’t Walletje.

Een hartverwarmend koffietje verwelkomde ons en in naam van BVA gaf Herman Bogaerts kort toelichting over de beroepsvereniging en de aankomende activiteiten.

Ondersteund door een visueel mooie projectfilm gaven Herman Jult en een medewerker van Buro II archi I+I ruim toelichting bij het te bezoeken project. Een project dat tegelijk een eerbetoon is aan de kort daarvoor overleden stichter van Buro II, architect Hendrik Vermoortel. Zowel de architecturale, stedenbouwkundige, filosofische, maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw reflecteren de ziel van het oeuvre van Hendrik en zijn team. Surrealist René Magritte keek mee over de schouder bij het maken van de eerste pennentrek in 2007 en zo ontstond het project “ceci n’est pas un hôpital”, een grote horizontaal zwevende wolk wordt de “plek om te genezen”. De tot gevlochten net uitgewerkte kolommen vormen de fragiele schakel tussen wolk en bodem, natuur en omgeving behouden daardoor vrij spel. In 2017 zullen de deuren uiteindelijk openen.

De luxebus bracht ons na een korte rit aan de werfplek, waar we in twee groepen doorheen de werf geleid werden. Het verhaal van de bijzondere kolomstructuur, de impact van de technieken, de opbouw van de gevels, de zorg om duurzaamheid ontlokte een leerzame interactie tussen ontwerper en BVA architecten. Hoe de ontwerper op vraag van de opdrachtgever ogenschijnlijk toegevingen moet doen maar strijdbaar blijft om het beoogde concept te realiseren, was voor allen herkenbaar. De opbouw van de glazen gevel, het daarbij passend kleurpalet en de figuratie van de glaspanelen zijn daarvan het beste voorbeeld, maar het resultaat is zeker veelbelovend.

Verkleumd en met bemodderde werfschoenen worden we terug aan ‘t Walletje afgezet, om daar verwend te worden met drankjes naar keuze en diverse lekker gevulde broodjes. Een viertal firma’s kunnen ter plaatse toelichting geven bij hun bouwproduct (Foamglas, Renson, Schüco en Sto) en tegelijk wordt dit een aangenaam netwerkmoment.

Vorige activiteiten