achtergrond

Agenda

Algemene vergadering BVA 21 jun

Algemene vergadering BVA

BVA Algemene vergadering

Geachte Confrater,

De Raad van Bestuur van de Beroepsvereniging voor Architecten vzw, nodigt haar werkelijke(*) leden uit op de ALGEMENE VERGADERING van BVA die zal worden gehouden op donderdagavond 21 juni 2018 om 19 uur op de Jan Van Rijswijcklaan 97 te 2018 Antwerpen.

 
AGENDA:
  1.     Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 21/06/2017
  2.     Jaarverslag
  3.     Rondvraag van de leden
  4.     Kasverslag 2017 en goedkeuring van de begroting 2018
  5.     Wijziging van de statuten (naamswijziging in BVA Beroepsvereniging voor Architecten, geldige oproep via e-mail en mogelijkheid tot elektronisch vergaderen Raad van Bestuur)
  6.     Kennisname ontslagnemende bestuurders
  7.     Verkiezing nieuwe bestuurders
  8.     Varia


Als werkelijk lid (*) kan u zich op de algemene vergadering kandidaat stellen als bestuurder van onze vereniging. Een mandaat duurt 3 jaar en wordt niet vergoed.
Opgelet: kandidaturen moeten ten laatste op 5 juni aan de huidige Raad Van Bestuur gemeld worden, wat kan via info@bvarchitecten.be.

Inschrijven kan u via deze link of via de BVA-website. Een eventuele volmacht of kandidatuurstelling kan u bezorgen per mail (info@bvarchitecten.be).  

De voorzitter,                                                                      De secretaris,

Edward Sorgeloose                                                           Jacques Spaas

* Onder werkelijke leden zijn enkel architect-leden opgenomen.

Inschrijven
Gegevens

Datum: donderdag 21 juni 2018 om 19u00

Prijs: BVA-lid gratis

Foto's

Verslag

Archief