achtergrond

Agenda

Algemene vergadering BVA 23 aug.

Algemene vergadering BVA

BVA Algemene vergadering Architects' House

Geachte Confrater,

De Raad van Bestuur van de Beroepsvereniging voor Architecten vzw, nodigt haar werkelijke(*) leden uit op de ALGEMENE VERGADERING van BVA die zal worden gehouden op donderdagavond 23 augustus 2018 om 19 uur in de Ernest Allardstraat 21 te 1000 Brussel (Architects' House).

 
AGENDA:
  1.     Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 21/06/2017
  2.     Jaarverslag
  3.     Rondvraag van de leden
  4.     Kasverslag 2017 en goedkeuring van de begroting 2018
  5.     Wijziging van de statuten (naamswijziging in BVA Beroepsvereniging voor Architecten, geldige oproep via e-mail en mogelijkheid tot elektronisch vergaderen Raad van Bestuur, wijziging datum algemene statutuaire vergadering)
  6.     Kennisname ontslagnemende bestuurders
  7.     Verkiezing nieuwe bestuurders
  8.     Varia


Als werkelijk lid (*) kan u zich op de algemene vergadering kandidaat stellen als bestuurder van onze vereniging. Een mandaat duurt 3 jaar en wordt niet vergoed.
Opgelet: kandidaturen moeten ten laatste op 5 juni aan de huidige Raad Van Bestuur gemeld worden, wat kan via info@bvarchitecten.be.

Inschrijven kan u via deze link of via de BVA-website. Een eventuele volmacht of kandidatuurstelling kan u bezorgen per mail (info@bvarchitecten.be).  

De voorzitter,                                                                      De secretaris,

Edward Sorgeloose                                                           Jacques Spaas

* Onder werkelijke leden zijn enkel architect-leden opgenomen.

Foto's

Vorige activiteiten