achtergrond

Agenda

Algemene Vergadering BVA 18 jun.

Algemene Vergadering BVA

Architects' House

Foto's

Verslag

op donderdag 18 juni 2015 vanaf 20.00u
zetel van de vereniging, Ernest Allardstraat 21, Brussel.

Agenda:
  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 19-02-2015
  2. Jaarverslag:
  3. Rondvraag van de leden:
  4. Kasverslag 2014 en goedkeuring van de begroting 2015
  5. Kennisname ontslagnemende bestuurders:
  6. Verkiezing nieuwe bestuurders:
  7. Varia:

Enkel voor leden

Vorige activiteiten