achtergrond

Agenda

TRIP LANDSCHAP&ARCHITECTUUR 27 mei

TRIP LANDSCHAP&ARCHITECTUUR

Oost-Vlaanderen

Trip Landschap en architectuur

De open ruimte die Vlaanderen nog rijk is, moet in de nabije toekomst een antwoord bieden op tal van uitdagingen. We denken hierbij aan waterbeheer bij langdurige droogte of hevige regenval, hernieuwbare energie als antwoord op het komende energietekort, een kritische massa aan biodiversiteit om levensnoodzakelijke natuurlijke processen te garanderen, voedsel voor een verder groeiende bevolking, kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte in een competitieve topregio.

Hoe, en vooral waar, we nieuwe ontwikkelingen inplannen is dus een steeds groter aandachtspunt voor architecten en ruimtelijk planners. Op vrijdag 27 mei organiseren de Beroepsvereniging Voor Architecten (BVA), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en Kubiekeruimte een trip Landschap & Architectuur langs sites waar innovatief wordt omgegaan met landschap en architectuur. We bekijken samen hoe architectuur een statement kan maken in haar omgeving en tegelijk een meerwaarde kan creëren voor het omliggende landschap. We gaan na welke functies de open ruimte ten opzichte van die bebouwing dient op te nemen, vandaag en in de toekomst, en hoe daar in de ontwerpplannen rekening mee werd gehouden. De impact van architectuur op het landschap, en omgekeerd, komt hierbij op verschillende schaalniveaus aan bod.

Op elke site laten we zowel de ontwerpers van de architectuur als van de landschapsontwikkeling aan het woord. We starten in Sint-Niklaas met de Clementwijk waar Niels Baeck en Luc Eeckhout (EVR Architecten) het beeldkwaliteitsplan voor het architecturaal ontwerp zullen toelichten en Jean-François Van Den Abeele (Fris in het landschap) de landschappelijke inrichting zal presenteren. Daarna worden we in de Lt. Coppenskazerne in Brasschaat ontvangen door Patrick Lootens (POLO Architects) en Jan Moereels (Gemeente Brasschaat). Aan de Hogeweg in Gent maakt Peter Lacoere (SoGent) ons wegwijs in de bouwplannen, terwijl Luc Wallays (OMGEVING) het landschapsontwerp zal voorstellen

TRIP LANDSCHAP&ARCHITECTUUR

Foto: Stad Sint-Niklaas, Clementwijk

Programma:

8u00 Afspraak station Sint-Niklaas + opstappen bus

9u00 Rondleiding Clementwijk
Ontwerp: Fris in 't landschap, duurzaamheidsbewaker EVR-architecten.
Een uitbreiding van 400 energiezuinige woningen en cohousing-projecten met een stadsdeelpark van 4ha. Bij de inplanting van de woonvelden werd het landschap als structurerend element gebruikt.

11u15 Rondleiding in Luitenant Coppenskazerne Brasschaat
Ontwerp: POLO architects.
Een voorbeeld van een kwaliteitsvol bedrijventerrein waarin de principes voor een duurzaam ruimtelijk beleid maximaal toegepast werd in het ontwerp door een zoektocht naar evenwicht tussen economische behoefte, groen en ruimtelijke kwaliteit.

12u45 Lunch

15u00 Rondleiding project Zeemanstuin (voorheen "Hoge Weg") Gent
Een woonproject van 329 nieuwe wooneenheden rond een publiek park. Studiebureau OMGEVING begeleidde dit project inzake beeldkwaliteitsplannen en ontwerp voor de publieke ruimte.

17u30 Debat & nabespreking met een broodje

Deelnameprijs is inclusief bus, lunch en syllabus.

Leden van VRP en Kubiekeruimte kunnen inschrijven aan dezelfde voorwaarden als leden van BVA via deze link. Per vereniging kunnen maximaal 15 personen ingeschreven worden.

Lees meer

Foto's TRIP LANDSCHAP&ARCHITECTUUR

Vorige activiteiten