achtergrond

Agenda

27/01/2021 Algemene vergadering BVA - uitnodiging werkelijke leden 27 jan.

27/01/2021 Algemene vergadering BVA - uitnodiging werkelijke leden

BVA Algemene vergadering online vergadering

Geachte Confrater,

De Raad van Bestuur van de Beroepsvereniging voor Architecten vzw, nodigt haar werkelijke(*) leden uit op de ALGEMENE VERGADERING van BVA die online zal worden gehouden op woensdagavond 27 januari 2021 om 20 uur stipt via Microsoft teams.

AGENDA:
  1. Lezing verslag laatste algemene vergadering 15.05.2019
  2. Bevestiging kwijting jaar 2018
  3. Jaarverslag werking BVA 2020
  4. Kasverslagen (keuring der rekeningen en inventaris): jaar 2019 en jaar 2020
  5. Begroting 2021
  6. Verkiezing bestuurders
  7. Statutenwijziging

Als werkelijk lid (*) kan u zich op de algemene vergadering kandidaat stellen als bestuurder van onze vereniging. Een mandaat duurt 3 jaar.
Opgelet: kandidaturen moeten ten laatste op 19 januari 2021 aan de huidige Raad Van Bestuur gemeld worden, wat kan via info@bvarchitecten.be.

We ontvangen graag uw inschrijving via de BVA-website. Een eventuele volmacht of kandidatuurstelling kan u bezorgen per mail (info@bvarchitecten.be).

Na inschrijving ontvangt u ten laatste op 27 januari 2021 een link naar het online platform voor deelname aan de algemene vergadering.

De voorzitter,                                                                      De secretaris,

Herman Jult                                                                        Jacques Spaas

* Onder werkelijke leden zijn enkel architect-leden opgenomen.

Foto's

Vorige activiteiten