achtergrond

Agenda

15/05/2019 Algemene vergadering BVA - uitnodiging werkelijke leden 15 mei

15/05/2019 Algemene vergadering BVA - uitnodiging werkelijke leden

BVA Algemene vergadering Architects' House

Geachte Confrater,

De Raad van Bestuur van de Beroepsvereniging voor Architecten vzw, nodigt haar werkelijke(*) leden uit op de ALGEMENE VERGADERING van BVA die zal worden gehouden op woensdagavond 15 mei 2019 om 19 uur in het Architects' House, Ernest Allardstraat 21 te 1000 Brussel.

 
AGENDA:
  1.     Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 21/06/2018
  2.     Jaarverslag
  3.     Rondvraag van de leden
  4.     Kasverslag 2018 en goedkeuring van de begroting 2019
  5.     Kennisname ontslagnemende bestuurders
  6.     Verkiezing nieuwe bestuurders
  7.     Varia


Als werkelijk lid (*) kan u zich op de algemene vergadering kandidaat stellen als bestuurder van onze vereniging. Een mandaat duurt 3 jaar.
Opgelet: kandidaturen moeten ten laatste op 10 mei 2019 aan de huidige Raad Van Bestuur gemeld worden, wat kan via info@bvarchitecten.be.

We ontvangen graag uw inschrijving via de BVA-website. Een eventuele volmacht of kandidatuurstelling kan u bezorgen per mail (info@bvarchitecten.be).

Catering (drank en broodjes) wordt voorzien.

De voorzitter,                                                                      De secretaris,

Edward Sorgeloose                                                           Jacques Spaas

* Onder werkelijke leden zijn enkel architect-leden opgenomen.

Foto's

Vorige activiteiten