achtergrond

Agenda

29/09- BVA infoavond 'BIM - introductie en getuigenissen' 29 sep.

29/09- BVA infoavond 'BIM - introductie en getuigenissen'

AuditoRium4 in gebouw 485 (communicatiecampus)

Foto: gebouw 485, architect: AIKO

Hoewel het er lang naar uit zag dat BIM - Building Information Modeling - complex, ontoegankelijk en duur was, en daarom alleen geschikt voor specifieke, grote projecten, hebben het afgelopen decenium steeds meer architecten de overstap gewaagd. Ook de andere partners uit de sector: ingenieursbureau’s, aannemers en bouwheren evolueren met rasse schreden richting BIM. Wellicht wordt het gebruik van BIM in de bouwsector weldra even vanzelfsprekend als het gebruik van CAD dit in de jaren 90 van vorige eeuw werd.

Waarom overstappen naar BIM? Hoe wordt die overstap concreet aangepakt en ervaren ? Wat zijn de aandachtspunten? En … wat zijn de resultaten?

BVA organiseert hierover in samenwerking met C3A en BIM-platform een info-avond.
Aan de hand van persoonlijke getuigenissen krijg je een antwoord op je vragen op donderdagavond 29 september 2016 in het AuditoRium4 te Gent. De ervaringen worden gedeeld door collega's architecten aan de hand van enkele concrete projecten. Ook de bouwheer van het gebouw waar we te gast zijn weet ondertussen waarom BIM aan de orde is en komt dit verduidelijken.

Deelname is gratis, mits voorafgaande inschrijving via de BVA-website of via C3A.

Programma:

18u30: ontvangst

19u00: Welkomswoord door BVA

19u15: 'BIM-met-Revit introductie' door arch. Jos Vandamme (C3A)
Situering BIM: een revitaliserend concept voor samenwerking in de bouwsector, waarbij een virtueel intelligent 3D-model van het bouwproject een belangrijk onderdeel vormt.

19u45: 'Revit ook voor een kleiner architectenbureau' door ir. arch. Dominiek Depoortere (architectuur + stabiliteit , Beveren-Leie)
Testimonial door een architect met zestal jaar BIM-ervaring. Zie dit artikel in C3A-Wijzer ter situering:overstap-adt-naar-revit-bij-arch-en-ing-bureau-dominiek-depoortere Zes jaar geleden was zijn uitspraak al “we hadden al veel vroeger moeten overstappen”​.

20u20: Intermezzo
networking met deelnemers en sprekers.

20u40: 'Eerste BIM-project in de echte zin van het woord' door ir.arch. Arthur Van Cauwenberghe (Abscis Architecten , Gent)
Testimonial door ir-architect Arthur Van Cauwenberghe - Abscis Architecten met KUL Campus Brugge als project.
Zie faculteit-industriele-en-biowetenschappen-brugge en kul-campus-brugge-is-eerste-bim-project-in-de-echte-zin-van-het-woord voor het project waarmee deze BIM-ervaringen bij de samenwerking tussen de bouwpartners vanuit de visie van de architecten verduidelijkt wordt.

21u30: 'BIM standpunt en ervaring bouwheer' door Mark Delreux (Communicatiehuis)

21u45: afsluiter door BVA

22u00: Netwerkreceptie
netwerkmoment met deelnemers en sprekers.

Klik hier voor een liggingsplan. Deelnemers die met de trein van Gent Sint-Pietersstation naar AuditoRium4 trekken, kunnen gebruik maken van een shuttle-dienst met elektrische wagens aangeboden door BIM-platform. WIl je hier graag gebruik van maken? Neem dan contact op met info@rodebolevents.be

Lees meer

Foto's

Vorige activiteiten