achtergrond

Nieuws

Actueel

Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint

Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint

24 apr 2020

Het inwerken van een aanbouw in de gemene muur, schilderwerken uitvoeren aan de gemene muur, de gemene muur verhogen,… is dat toegelaten zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s)? Het Burgerlijk Wetboek verleent mede-eigenaars het recht om werkzaamheden uit te voeren aan de gemene muur maar mogen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden zonder toestemming van de overige mede-eigenaar(s)?

Is het toegelaten om werkzaamheden uit te voeren aan de gemene muur zonder toestemming van de andere mede-eigenaars?

In principe mag men als mede-eigenaar van een gemene muur conform artikel 662 van het Burgerlijk Wetboek geen holte maken in deze muur of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s). Vooraleer men werkzaamheden aan een gemene muur uitvoert dient men hiervoor derhalve eerst toestemming te vragen aan deze andere mede-eigenaar(s). Dit kan men best schriftelijk overeenkomen.
De andere mede-eigenaar mag evenwel niet zonder goede reden weigeren om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die men wenst uit te voeren. Iedere mede-eigenaar heeft overeenkomstig artikel 657 van het Burgerlijk Wetboek immers het recht om tegen een gemene muur aan te bouwen en daarin balken of ribben te doen plaatsen door de gehele dikte van de muur. De andere mede-eigenaar mag zich hiertegen uitsluitend verzetten indien met de uitvoering van de vooropgestelde werkzaamheden mogelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn rechten als mede-eigenaar van de gemene muur.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkzaamheden schade zouden kunnen toebrengen aan diens (mede-)eigendom of wanneer de stabiliteit van de gemene muur in het gedrang zou kunnen komen ten gevolge van de vooropgestelde werkzaamheden.

Indien de andere mede-eigenaar weigert om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die men wenst uit te voeren, mag de mede-eigenaar die de werkzaamheden wenst uit te voeren deze werkzaamheden alsnog uitvoeren op voorwaarde dat men voorafgaandelijk een deskundige raadpleegt. Afhankelijk van het soort werk dat men wenst uit te voeren kan deze deskundige bijvoorbeeld een aannemer, architect, landmeter,… zijn. Deze deskundige dient te bepalen hoe de werkzaamheden best worden uitgevoerd, zonder dat daarbij schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van de andere mede-eigenaar die geen toestemming verleent voor de vooropgestelde werkzaamheden. Wanneer men werkzaamheden uitvoert zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s) en zonder of niet conform het voorafgaand advies van een deskundige en er ten gevolge van deze werkzaamheden schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van de niet instemmende mede-eigenaar, kan de ‘uitvoerende’ mede-eigenaar hiervoor mogelijk verantwoordelijk gehouden worden.


Indien de betrokken mede-eigenaar(s) wel instemt met de werkzaamheden die men wenst uit te voeren is men evenwel niet gehouden om een voorafgaand deskundig advies in te winnen.
Een goede raad in geval u voornemens bent om werkzaamheden uit te voeren aan een gemene muur: bezint vooraleer u met werkzaamheden aan een gemene muur begint!


Auteurs artikel: Laura Van Dooren & Reiner Tijs (Forum Advocaten)

Nieuwsbrieven

BVA nieuws april 2020 - editie 01

BVA nieuws april 2020 - editie 01 27 apr 2020

BVA nieuws september 2019 - editie 04

BVA nieuws september 2019 - editie 04 25 sep 2019

BVA nieuws juni 2019 - editie 03

BVA nieuws juni 2019 - editie 03 6 jun 2019

Meer nieuws

Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen
Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen 11 mei 2020
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf 19 mrt 2020
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester 7 mei 2020
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden 22 apr 2020
In memoriam Pierre (Piet) Ketsman (1933-2020)
In memoriam Pierre (Piet) Ketsman (1933-2020) 16 apr 2020 overlijdensbericht
Biennale Architettura 2020 uitgesteld
Biennale Architettura 2020 uitgesteld 14 apr 2020
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place 10 apr 2020
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021 23 mrt 2020
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK'
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK' 4 mrt 2020
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus 12 mrt 2020
26/03 - Webinar Ventilative Cooling – Design and examples
26/03 - Webinar Ventilative Cooling – Design and examples 10 mrt 2020
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten 5 mrt 2020
HUB ARCHITECTEN WINNEN DE BVA-ARCHIGOLDCUP ANTWERPEN EDITIE 2020
HUB ARCHITECTEN WINNEN DE BVA-ARCHIGOLDCUP ANTWERPEN EDITIE 2020 11 feb 2020 Archigoldcup
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats 4 mrt 2020 Wedstrijd
6/05/2020 - OSLO- Workshop Urban Home Ventilation
6/05/2020 - OSLO- Workshop Urban Home Ventilation 28 feb 2020
Erfgoed, nog duurzamer? Gorduna Colloquium 27 maart 2020 Jezuïetenkerk Lier
Erfgoed, nog duurzamer? Gorduna Colloquium 27 maart 2020 Jezuïetenkerk Lier 21 feb 2020
Colloquium Orde van Architecten | Batibouw 2020
Colloquium Orde van Architecten | Batibouw 2020 6 feb 2020 Colloquium
Getting the measure of Baukultur – pour un espace de vie de qualité (presentations and videos of the conference 4th-5th november 2019, Geneva)
Getting the measure of Baukultur – pour un espace de vie de qualité (presentations and videos of the conference 4th-5th november 2019, Geneva) 14 jan 2020 Conference
Bauhaus 100! - Design Museum Gent
Bauhaus 100! - Design Museum Gent 10 dec 2019 Tentoonstelling
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige 18 nov 2019 Opleiding
CALL FOR NOMINATIONS: INTERNATIONAL CONTEXTUAL ARCHITECTURE AWARD
CALL FOR NOMINATIONS: INTERNATIONAL CONTEXTUAL ARCHITECTURE AWARD 18 nov 2019
International Competition: Architectural Landscape Design Concept of Tuchkov Buyan Park in Saint Petersburg
International Competition: Architectural Landscape Design Concept of Tuchkov Buyan Park in Saint Petersburg 18 nov 2019
Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen - Steun uit politieke hoek
Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen - Steun uit politieke hoek 8 okt 2019
Results of the Baku International Architecture Award
Results of the Baku International Architecture Award 27 jun 2019
OPROEP VOOR BAUKULTUR
OPROEP VOOR BAUKULTUR 20 jun 2019
UPA-BUA borderel van eenheidsprijzen 2017
UPA-BUA borderel van eenheidsprijzen 2017 18 apr 2017 Producten BVA ledenvoordeel
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb 2020 Update
De Kamer keurt de hervorming goed van de verzekering in de bouwsector:
De Kamer keurt de hervorming goed van de verzekering in de bouwsector: 13 mei 2019