achtergrond

Nieuws

Actueel

Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen

Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen

11 mei 2020

Architecten kunnen al hun activiteiten volledig uitoefenen: zowel op de werf als op kantoor. Ook bezoeken en metingen bij opdrachtgevers thuis (in of buiten het gebouw) zijn toegestaan. Opdrachtgevers mogen zich naar de architect verplaatsen in geval van noodzaak en omwille van dringende redenen. Dit allemaal op voorwaarde dat de specifieke voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. Het blijft aangeraden om maximaal in te zetten op telewerk.

Onderstaande informatiebronnen bieden antwoord op al uw vragen. Het is aangewezen dat u deze bronnen regelmatig raadpleegt.

Natuurlijk kan niet genoeg onderlijnd worden dat met het oog op de veiligheid van alle betrokkenen (collega’s, medewerkers, opdrachtgevers, bouwpartners…) het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen meer dan aangewezen is. Bovendien moet steeds onverminderd de vigerende welzijnswetgeving (inclusief risicoanalyses) nageleefd worden (bv. architecten met eigen werknemers, veiligheidsvoorschriften op de werf…). De Welzijnsinspectie kijkt hierop toe en kan in geval van inbreuken maatregelen treffen. 

Praktische informatie voor u als architect:

1. Organisatie van uw architectenkantoor

Telewerken

 • Het blijft aan te raden om zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan telewerken.

Aanwezigheid op de werkplek

Voor architectenkantoren moeten de volgende bepalingen worden nageleefd:

 • Bewaren van de social distancing van 1,5 meter: dit is en blijft de essentiële maatregel!
 • Als de social distancing door omstandigheden niet kan worden gerespecteerd, wordt het dragen van een masker sterk aanbevolen;
 • Beperken van het aantal mensen in dezelfde ruimte, zelfs als de social distancing kan worden gerespecteerd;
 • Verstrekken van zeep en/of ontsmettende handgel zodat werknemers regelmatig de handen kunnen wassen;
 • Regelmatig reinigen van werkplekken en werkstations (computerschermen, toetsenborden, deurknoppen, ... ;
 • Zorgen voor een zichtbare weergave van de sanitaire aanbevelingen die nauwgezet moeten worden opgevolgd.

2. Ontvangen van opdrachtgevers

Architectenbureaus kunnen opdrachtgevers ontvangen op voorwaarde dat specifieke voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd:

 • Respecteren van de social distancing van 1,5 meter;
 • Opdrachtgevers de mogelijkheid bieden om de handen te wassen of een handgel te gebruiken;
 • Zoveel mogelijk beperken van het aantal bezoekers dat nodig is om een zaak te bespreken;
 • Afspraken zoveel mogelijk spreiden en de duurtijd ervan beperken;
 • Bij de ingang melden van de te respecteren sanitaire maatregelen.

3. Bezoeken en opmetingen bij opdrachtgevers thuis

Bezoeken en metingen bij opdrachtgevers thuis (in of buiten de woning) zijn toegestaan op voorwaarde dat de social distancing van 1,5 meter in acht wordt genomen. Voor opmetingen binnen een gebouw is het aan te raden dat de bewoners de ruimte of het pand verlaten tijdens de opmeting.

4. De bouwplaats

Buiten en binnenwerken

Sinds 4 mei zijn binnen- en buitenwerken toegestaan, met dien verstande dat de voorzorgsmaatregelen (met name die die zijn opgenomen in de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan) worden nageleefd.

Bovendien kunnen leveranciers van bouwmaterialen hun opdrachtgevers blijven bevoorraden.

Opschorten van de bouwplaats

Indien u als architect vaststelt dat werken niet gebeuren conform de opgelegde maatregelen (o.a. m.b.t. social distancing, ...), dan meldt u dit aan de betrokkenen met de vraag zich in regel te stellen. De architect brengt tevens de aannemer, de veiligheidscoördinator en de opdrachtgever van zijn vaststellingen op de hoogte.

De melding gebeurt best schriftelijk om eventueel later als bewijs te kunnen dienen. Indien hij vaststelt dat er niet het gepaste gevolg wordt gegeven aan de melding, dan meldt de architect dit bij de lokale politiezone.

Werfvergaderingen

Het blijft aanbevolen om werfvergaderingen op te splitsen in twee delen:

 • een videogesprek voor het bekijken van documenten: vorderingssrapporten, planningen, facturen,....
 • een zo kort mogelijk bezoek aan de bouwplaats en het samenbrengen van een beperkt aantal belanghebbenden.

Het is van essentieel belang dat de social distancing van 1,5 meter wordt gerespecteerd. Het dragen van een masker is een extra bescherming.

Bron: architect.be, Orde van Architecten

Nieuwsbrieven

BVA nieuws juni 2020 - editie 02

BVA nieuws juni 2020 - editie 02 8 jun 2020

BVA nieuws april 2020 - editie 01

BVA nieuws april 2020 - editie 01 27 apr 2020

BVA nieuws september 2019 - editie 04

BVA nieuws september 2019 - editie 04 25 sep 2019

Meer nieuws